איסור פיטורים במהלך טיפולי פוריות, הריון ולאחר הלידה

עורך דין לדיני עבודה בחיפה יעקב שניטמןאיסור פיטורים במהלך טיפולי פוריות – ע”פי סעיף 9 לחוק עבודה נשים

מעסיק לא יפטר עובד או עובדת בימי היעדרותם בגין טיפולים לקראת ילדם הראשון או השני, לפי סעיף 7 (סעיפים אלה מקנים לעובדים זכות להיעדר מן העבודה לצורך טיפולי פוריות, על חשבון מכסת ימי המחלה ובהתאם למפורט שם), ובמשך תקופה של 150 ימים לאחר ששבו מן ההיעדרות.

סעיף 7 קובע, כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית. זאת, כפוף לאישור רפואי, ובתנאי שהודיעה על כך למעביד מראש.

 

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by