דיני העבודה - שאלות ותשובות

שאלות לעורך דין
1. מועד ממנו יש להפריש לקופת פנסיה

בדרך כלל, מעסיק חייב להפריש לפנסיה בחלוף חצי שנה ממועד תחילת העבודה אלא, אם כן לעובד היתה קיימת פוליסה פעילה בחברת ביטוח ואז, המעסיק חייב להפריש באופן רטרואקטיבי מיום עבודה ראשון בחלוף שלושה חודשים או אם קיים הסכם עבודה ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל על מעסיק וקובע הפרשה לגמל מיום עבודה ראשון.

2. איך מחשבים פדיון חופשה

טעות נפוצה אצל מהלי חשבונות וחשבי שכר בעת חישוב ימי חופשה שמגיעים לעובד שכיר כשהם לוקחים את ממוצע שעות עבודה בחודש במקום ממוצע ימי עבודה בשנה.

בהתאם לחוק חופשה שנתית, מי שעבד 200 ימים בשנה קלנדרית (ינואר – דצמבר),  נחשב כי משעבד במשרה מלאה ומי שעבד פחות משנה מלאה אז, ימי חופשה מחושבים לפי 240 ימים בשנה.

לדומא, מי שעבד כל יום 5 שעות וששה ימים בשבוע, במהלך שנה שלמה, זכאי ל-14 ימי חופשה נטו בשנה ראשונה לעבודה * שווי יום רגיל.

3. איך מחשבים דמי הבראה

כל שכיר בישראל זכאי לתשלום דמי הבראה בחלוף 12 חודשי העסקה אלא, אם כן חל הסכם אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה הקובע אחרת.

כאמור לעיל, בחלוף שנה ראשונה זכאי כל שכיר ל-5 ימי הבראה בשנה. נכון לחודש 01/2019 שווי יום הבראה עומד על 378 ₪.

בדרך כלל מחשבים ימי הבראה בהתאם לאחוז משרה. במשרה מלאה של עובד/ת שכיר/ה בישראל נכון לחודש 01/2009 צריך לעבוד  182 שעות בחודש (עובדים שעתיים) במשרה מלאה. לעובד חודשי/ במשכורת צריך לעבוד 186 שעות בחודש ע”מ שהמשרה תחשב כמשרה מלאה.

4. איך מחשבים ימי מחלה

בהתאם לחוק מחלה, זכאי כל שכיר בישראל ל-1.5 יום מחלה בחודש במשרה מלאה ולצבור עד 90 ימי מחלה אלא, אם כן חל הסכם אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שקובע אחרת.  משרה מלאה מחושבת לפי ימי עבודה בחודש. כך למשל, מי שעובד 5 ימים בשבוע נחשה כעובד במשה מלאה אם עבד 21.67 ימים בחודש ומי שעובד 6 ימים בשבוע נחשב כעבד במשרה מלאה אם עבד 25 ימים בחודש.

כאמור לעיל, בגין יום מחלה ראשון אין תשלום אולם, רושמים יום זה בניצול. בגין יום שני ושלישי למחלה משלמים 50% משכר יומי רגיל של עובד/ת. החל מיום רביעי של מחלה משלמים 100% משכר יומי רגיל. לעובד שעתי או יומי לא משלמים ולא מנצלים ימי מחלה בימי מנוחה שבועית ובימים שלא עובד. לעובד חודשי/במשכורת משלמים כל ימי מחלה גם אם נפלו בימי שישי ובמנוחה שבועית.

דיני-העבודה- שאלות-ותשובות
5. איך מחשבים גמול שעות נוספות

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי מי שעובד למעלה מ- 8 שעות ביום (6 ימים בשבוע) או מי שעובד למעלה מ- 8.4 שעות (5 ימים בשבוע) זכאי לגמול שעות נוספות בשיעור 125% בגין שעתיים נוספות והחל משעה שלישית נוספת ואילך, זכאי לגמול שעות נוספות בשיעור 150% מערך שעה רגילה. מי שעובד בלילות בין השעות 22:00 – 06:00, זכאי לשעות נוספות בחלוף 7 שעות רגילות. ערך שעה רגילה כוללת תוספת וותק, תוספת משפחה ועוד תוספות מוכרות וקבועות עפ”י הדין כגון: תוספת משמרת, תוספת מחלקתית וכו’.

6. גמול שעות נוספות בימי מנוחה שבועית ובחגים

כל עובד שכיר בישראל זכאי לתוספת שכר בשיעור 50% משכר תעריף רגיל בגין עבודה ביום מנוחה שבועית ו/או בחג אלא, אם כן חל הסכם עבודה אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל על מעסיק וקובע שיעור גבוה יותר. לכן, שכרו רגיל של עובד ביום מנוחה שבועית או בחג הוא 150%. על כן, מי שעבד מעל 8 שעות ביום  או 7 שעות בלילה ביום שבת או חג זכאי לשעתיים נוספות בשיעור 175% ולאחר מכן, בשיעור 200% .

7. כמה ימי חג מגיעים לעובד שכיר

כל עובד שכיר בישראל זכאי ל- 9 ימי חג בשנה אלא, אם כן חל הסכם עבודה אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל על מעסיק. למשל, בענף אפייה זכאי עובד/ת שכיר/ה ל- 17 ימי חג ומועדים בשנה.

זכאות לתשלום ימי חג בחלוף 3 חודשי העסקה. לצורך 3 חודשים, לוקחים בחשבון גם וותק קודם באותו מקום עבודה ואז, מכפילים בשווי יום רגיל.

ועוד, זכאי עובד לתשלום יום חג רק אם עבד יום לפני החג ויום אחרי החג ובחג עצמו לא עבד.

8. עבודה ביום חג

כל עובד שכיר בישראל זכאי לתוספת שכר בשיעור 50% משכר תעריף רגיל בגין עבודה בחג אלא, אם כן חל הסכם עבודה אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל על מעסיק וקובע שיעור גבוה יותר. לכן, שכרו רגיל של עובד ביום בחג הוא 150%. על כן, מי שעבד מעל 8 שעות ביום  או 7 שעות בלילה ביום חג זכאי לשעתיים נוספות בשיעור 175% ולאחר מכן, בשיעור 200%.

9. החזר נסיעות לעבודה וממנה

נכון לחודש 01/2009 החזר מקסימלי של נסיעות ליום עבודה הוא 22.60 ₪. אם ישנה תחבורה ציבורית, מעסיק רשאי להחזיר נסיעות בגובה עלות חופשי חודשי, עלות מינימלית.

זכאות עובד להחזר דמי נסיעות, אם מרחק בין מקום עבודה לביתו לא פחות מ- 500 מטר או שתי תחנות אוטובוס.

10. איחור במתן טופס 161 לעובד וזכאות לפיצויי הלנה

חוק הגנת השכר קובע כי על מעסיק למסור לעובד טופס 161 ומכתב שחרור לחברת הביטוח בתוך 15 ימים ממועד סיום העבודה. עובד זכאי לתשלום פיצויי הנלה כחוק בשיעור 20% לחודש כעבור שלושים יום מיום סיום עבודה היה ובתוך פרק זמן זה, המעסיק לא מסר לעובד טופס 161 ומכתב שחרור כדין. סמכות לפסוק פיצויי הלנה מלאים או חלקיים היא של בית הדין האזורי או בית הדין הארצי לעבודה.

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by