הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד החליט לפטר אותו מעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.

עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא:

במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.

החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

עובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא:

במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.

במהלך שנת עבודתו השנייה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.  לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

המעביד יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה אם משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שויתר על עבודתו.

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by