הפסקות בעבודה

ביום עבודה של לפחות שש שעות, תופסק העבודה למנוחה וארוחה ל3/4 שעה לפחות (בערב חג ל- חצי שעה לפחות) במהלך הפסקה זו מותר לעובד לצאת ממקום העבודה אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרחית והמעביד דרש ממנו להישאר, במקרה זה מעביד אינו רשאי לנכות זמן הפסקה מתוך שכר עבודה. זמן הפסקה זו הוא לא חלק משעות עבודה אלא אם המעביד דרש מהעובד להישאר בעבודה כאמור.

הפסקות קצרות להחלפת כוח ואוויר, מוסכמות על ידי המעביד- הן חלק משעות העבודה, המעביד חייב לשלם עבורן שכר. מותר לעובד להפסיק עבודתו כדי להתפלל בהתאם לדרישת דתו.

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by