הפצצה של האוצר: החל מינואר 2014 קצבאות הפנסיה יקוצצו ב- 10%

קצבאות הפנסיה יקוצצו

הריבית שלפיה מחושב הכסף שנצבר בקופות הפנסיוניות תיחתך מ- 4% ל- 2.5%. הגזרה החדשה תוטל בהדרגה במשך 3 שנים

 

עקב הגירעון הכבד שנוצר בקופת המדינה בשנים האחרונות וכן לאור המצב הכלכלי החמור בכל העולם, שמטבע הדברים מקרין את השפעתו השלילית גם על ישראל, שר האוצר, יאיר לפיד, החליט שהגיע הזמן לתקן את העיוות של קרנות הפנסיה. רק שהתיקון יעלה לציבור הישראלי ביוקר, אך זוהי אולי הדרך היחידה להציל את הממסד הפנסיוני מקריסה טוטאלית.

במשרד האוצר ציינו בתגובה: "בשנים הקרובות צפוי גידול חד במספר הפורשים. לפיכך, העיוות שיוצר הפער בין הנחת הריבית בחישוב הקצבאות לבין הריבית בפועל יגדל אף הוא באופן חד בשנים הקרובות. לכן, יש לטפל בו בהקדם. תיקון הריבית ימנע עיוותים ופגיעה בחוסכים ובפנסיונרים בישראל. השינוי אינו נוגע למי שהחל לקבל קצבה ואינו נוגע לעמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות".

עד היום, העובדים ידעו כי קרנות הפנסיה שלהם יכולות להשיג להם תשואה ממוצעת של כ- 4% בשנה ועל כך הן ביססו את חישובי הפנסיה של העובדים בעת פרישתם. אולם עקב המגמה המתמשכת של ירידה בריביות והחשש כי בשנים הקרובות הקרנות לא יוכלו להשיג למבוטחיהן תשואה זו, הוחלט במשרד האוצר למנוע מצב של קריסת המערכת.

החל מינואר 2014, כל הפורשים לגמלאות יסבלו מקיצוץ אחיד של 10% בקצבתם החודשית. משמעות הדבר שכמיליון שכירים יאבדו עשרות אלפי שקלים של פנסיה המגיעים להם מהמדינה כחוק. הריבית שלפיה מחושב הכסף שנצבר בקופות הפנסיוניות תיחתך מ- 4% ל- 2.5%. הגזרה החדשה תוטל בהדרגה במשך 3 שנים.

הגזרות יפלו בעיקר על ראשיהם של החוסכים בקרנות החדשות אשר אינם נהנים מריבית קבועה ומובטחת. גמלאים שיפרשו לפנסיה עד סוף שנת 2013 לא ייפגעו מהקיצוץ המתוכנן. גם העובדים והגמלאים הוותיקים אשר חוסכים בקרנות הפנסיה הישנות (בתשואה מובטחת) לא יינזקו וימשיכו לקבל את הפנסיה שכבר נקבעה להם. כמו כן, גם הנהנים מפנסיה תקציבית (עובדי מדינה, מגזר ציבורי ומערכת הביטחון) לא יפסידו אפילו שקל אחד.

הנתונים הרשמיים מראים כי כיום בישראל מבוטחים כמיליון וחצי עובדי וגמלאי הממשלה והמגזר הציבורי בפנסיה תקציבית. משמעות הדבר שהממשלה מחויבת לשלם את הפנסיה של הגמלאים ללא צבירת כספים או הפרשות מיוחדות. יש לציין שכל תשלומי הפנסיה מגיעים מתקציב המדינה ומעיקים על התקציב. מיליון עובדים צעירים אשר פתחו קרן פנסיה לאחר שנת 1995, מבוטחים מבחינה הפנסיונית במסלולים חדשים שאינם מבטיחים תשואה ונתונים לחסידיה של הבורסה.

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.