חישוב שכר ותנאים בעבודה

חישוב שכר ותנאים בעבודה

פירוט חישוב שכר ותנאים בעבודה

פיצויי פיטורים:  חישוב בהתאם למשרה, לפי ותק במקום בעבודה, שיעור פיצויים עפ”י החוק ובהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

חלף הודעה מוקדמת:  חישוב ימי הודעה מוקדמת מיום מסירת הודעה על פיטורים.

שכר מינימום:  בדיקת תשלום שכר מינימום עפ”י החוק לפי תלושי המשכורת

שכר תעריפי: חישוב שכר תעריפי לפי הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על המעסיק והשוואה מול שכר מתקבל בתלושי המשכורת

דמי הבראה: לרבות חישוב  צבירה וניצול של ימי הבראה לפי חלקיות המשרה.

חופשה שנתית: לרבות חישוב צבירה וניצול של ימי חופשה לפי ריכוז ימי עבודה בשנה.

דמי מחלה:  לרבות חישוב צבירה וניצול של ימי מחלה לפי וותק, משרה חודשי או שעתי.

דמי חגים:  חישוב ימי חגים לפי הדת אליה משתייך העובד.

עבודה בחגים: חישוב ימי עבודה אשר נפלו בחגים והגמול בגינם.

קצובת נסיעות: חישוב החזר הוצאות נסיעה לעבודה עפ”י החוק ובהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

קרן פנסיה / ביטוח מנהלים: חישוב שיעור הפרשות לפנסיה ו/או ביטוח מנהלים בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

קרן השתלמות: חישוב שיעור הפרשות לקרן השתלמות בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

קרן ביטוח מחלה ואובדן כושר עבודה: חישוב שיעור הפרשות לקרן ביטוח מחלה ואובדן כושר עבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

גמול שעות עבודה נוספות: חישוב גמול שעות עבודה נוספות בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

גמול שעות עבודה בימי מנוחה שבועית ובחגים: חישוב גמול שעות עבודה בימי מנוחה שבועית ובחגים בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

גמול שעות עבודה במשמרות: חישוב גמול שעות עבודה במשמרות בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

תוספת ותק: חישוב תוספת וותק בעבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

אש”ל: חישוב הוצאות אש”ל בעבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

תוספת משפחה: חישוב תוספת משפחה בעבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

תוספת מקצועית: חישוב תוספת מקצועית בעבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

ימי שמחה: חישוב ימי שמחה בעבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

ימי אבל: חישוב ימי אבל בעבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

שי לחג: חישוב שי לחג בעבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

תוספות ותשלומים אחרים: חישוב תוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד במקום העבודה בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על ענף העבודה אליו שייך המעסיק.

שינוי גודל גופנים