מתפללים שחרית וחוששים לאחר לעבודה? הוראה חדשה של שר הכלכלה תאפשר לכם לאחר

טיוטת היתר של בנט קובעת כי באותם הימים בהם שעת הזריחה מתרחשת לאחר השעה 06:00 ואילו העובד מתחיל את יום עבודתו בין השעות 07:00-08:00, הוא יהיה רשאי לאחר, בתנאי שהעובד מפצה את המעסיק על משך זמן האיחור לעבודה (התפילה)

לכל היהודים שומרי מסורת אשר מתפללים תפילת שחרית ונאלצים בימים אלה, בטרם עברנו לשעון החורף, לאחר למקום העבודה, שר הכלכלה נפתלי בנט הוציא למעסיקים הוראת שעה חדשה הפותרת את הבעיה.

מעכשיו, יוכלו המתפללים לאחר למקום העבודה בחצי שעה אם התפללו שחרית ובלבד שישלימו חצי שעה בסוף יום העבודה.

נזכיר, שלפני מספר חודשים, הוחלט במשרד הפנים, על דחיית המעבר לשעון חורף לסוף אוקטובר. ההחלטה התקבלה בברכה הן במגזר הדתי והן במגזר החילוני. עם זאת, צצו כמה בעיות.

הזריחה מתרחשת בימים אלה בין השעות 06:30 ל- 07:00. אולם דרישות הדת היהודית לא מאפשרת לחלק מעדות ישראל להתפלל שחרית לפני שעת הזריחה. כתוצאה מכך, יהודים רבים המועסקים במגזר הפרטי והעסקי נאלצים לאחר למקום העבודה, בשל תפילת השחרית המאוחרת. מצד אחד, הם מפסידים פרנסה ומצד שני פוגעים בהתנהלות השוטפת והתקינה של העסק או החברה.

השר נפתלי בנט, הכיר בבעיה והעביר לארגוני העובדים ולמעסיקים טיוטת היתר הקובעת כי באותם הימים בהם שעת הזריחה מתרחשת לאחר השעה 06:00 ואילו העובד מתחיל את יום עבודתו בין השעות 07:00-08:00, הוא יהיה רשאי לאחר, זאת אומרת ליטול את ההפסקה לצורך תפילה (הקבועה בחוק שעות עבודה מנוחה) לפני תחילת יום העבודה במקום, זאת בתנאי שהעובד מפצה את המעסיק על משך זמן האיחור לעבודה (התפילה).

"זהו פתרון חשוב לציבור המתפללים הקם לעמל יומו בשעה מוקדמת", מסביר בתגובה השר בנט. "ההיתר המוצע מציע פתרון ראוי, המאזן בין צרכי העובדים שומרי המסורת, לבין צרכי המעסיקים, שפעילותם אינה אמורה להיפגע כתוצאה מהעיכוב במועד זריחתה של השמש בתקופות מסוימות של השנה. נולד כאן צורך מובהק המצדיק חריגה מחוק שעות עבודה ומנוחה ואני שמח שהחוק מאפשר את הגמישות הזו ומעניק לי את הסמכות לאשר תפילת יהודים כהלכתה, במיוחד בימים אלו של חשבון נפש ותפילה".

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.