פוטרה מעבודתה מחמת גילה ודרשה פיצוי בגובה של 12 משכורות חודשיות

סעיף 9 לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה אינו מחייב את התובע להציג ראיה על התנהגות פסולה כלשהי אשר הובילה לפיטורים. מנגד הוא דורש להעביר את נטל ההוכחה למעביד

עדנה טבצ'ניק עבדה בחברת כלל גמל החל משנת 1978. בחודש מארס 1999 נמסר לידיה מכתב פיטורים הכולל הודעה מוקדמת בת שלושה שבועות. בתקופה זו הייתה כבר בת 64 (שנה לפני מועד הפרישה לגמלאות) מה שגרם לה להניח כי סיבת פיטוריה נעוצה בגילה. אם כך, הניחה שהיא גם זכאית לקבל פיצוי מהחברה בגין נזק לא ממוני עד התקופה בו ימלאו לה 65.

לאחר שסיימה את תפקידה בחברה, פנתה גברת טבצ'ניק באמצעות עורך דינה, לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בטענה שפוטרה בניגוד להוראות חוק שיווין הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988. מכאן, חברת כלל גמל חייבת לשלם לה פיצוי כספי בסך 12 משכורות חודשיות.

סעיף 9 לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה אינו מחייב את התובע להציג ראיה על התנהגות פסולה כלשהי אשר הובילה לפיטורים. מנגד הוא דורש להעביר את נטל ההוכחה למעביד. לכן, בית הדין שדן בתביעתה של גברת טבצ'ניק, ביקש ממעסיקיה להציג לו הוכחה מוצדקת לסיבת הפיטורים של העובדת, שכן להציג הוכחה שלא נשקלו על ידי שיקולים פסולים בקבלת ההחלטה לפטר את העובדת הנ"ל.

במהלך הדיונים בית הדין לא קיבל את הטענות של החברה על כך שתפקודה של גברת עדנה טבצ'ניק היה לקוי. נהפוכו, היא עבדה בחברה במשך 21 שנים, הייתה עובדת נאמנה ומסורה שאף קיבלה מכתבי המלצה וההערכה רבים. במהלך שנות עבודתה לעולם לא הובאו בפניה טענות או הערות על אופן תפקודה. גם בתיק האישי שלה לא נמצאו הוכחות לתפקודה הלקוי.

כלל גמל לא הצליחה להוכיח לבית המשפט את כוונותיה הכנות בדבר פיטורי העובדת. הוא פסק לטובתה של העובדת, אם כי דחה את דרישתה לשלם לה פיצוי בגובה של 12 משכורות. בית הדין פסל את טענתה כי פיטוריה מהווים הפרת חוזה. לדבריו של השופט, גם אם לעובד יש חוזה עבודה אישי בו כלולה התחייבות המעביד להעסיקו עד הגיעו לגיל הפרישה, החוזה, מכוח חוק החוזים, ניתן להפרה בכל עת, בהודעה מוקדמת ובכפוף להסכמים קיבוציים, הרחבות וחוזי עבודה אישיים.

בית הדין פסק כי לגברת עדנה טבצ'ניק מגיעים לה פיצויים בסך 9 משכורות חודשיות. בנוסף, היא זכאית לקבל פיצוי בגין נזק שאינו נזק ממון בסך 25,000 שקל, זאת בהתאם לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה. היא גם תקבל ממעסיקיה פיצוי על הוצאות משפט ושכ"ט לעו"ד בסך 7,000 שקל.

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.