פיטורים ללא תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית

פיטורים תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית

בס"ד

פיטורים תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית

בהתאם לתקנות החדשות אשר יצאו לפועל מיום 05/10/20201 קיימות מקומות עבודה אשר מקבל קהל ונמצא בתוך הרשימה שפרסם משרד הבריאות – קיימת חובה על העובדים להציג תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית. הנחייה זו לא חלה על מקום עבודה בהם מעסיק קבע שהעובדים אינם באים במגע עם קהל.

אם פיטורים תו ירוק או בדיקה שלילית חוקי?

אכן, אין תשובה גורפת לשאלה זו וכל עניין בהתאם לגופו של מקרה.  מעסיק לא יכול לחייב עובד להתחסן אבל, כן יכול לדרוש כתנאי התייצבות לעבודה להציג תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית. מעסיק נורמטיבי צריך לשמור לא רק על עובד ספיציפי אלא, על כלל עובדים, מקום עבודה כלל לקוחות בהם עובד בא במגע איתם. חובה זו של המעסיק גוברת על זכותו של העובד שלא להתחסן כנגד נגיף הקורונה ואף, כנגד סירוב של עובד להציג תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית.

לכן, במקומות העבודה ולא דווקא מתוך הרשימה שפרסם משרד הבריאות, בהם יש מגע בין עובד לכלל עובדים או לקוחות זכותו של המעסיק לדרוש מעובד להציג תו ירוק או בדיקה שלילית אחרת ובאם עובד מסרב לעשות דבר אז, זכותו של המעסיק לפטר עובד אשר סירב לפעול בהתאם להנחיות והוראות המעסיק. כמובן, שלפני פיטורים  תו ירוק או בדיקה שלילית, על המעסיק לזמן עובד לשיחת שימוע כדין וליתן לו אפשרות לטעון כנגד החלטה של המעסיק לפטר עובד בהעדר התחסנות או בדיקה שלילית של הקורונה. במקרה כזה, לאחר שבוצע שימוע כדין ופיטורים של עובד נבעו, אך ורק, של בריאות עובדים וכלל לקוחות, ניתן לטעון כי אכן פיטורים תו ירוק או בדיקה שלילית היו מוצדקים.

עם זאת, כאשר מעסיק מנצל תקנות חדשות כדי לפטר עובד, מסיבה שלא קשורה להעדר התחסנות או הצגת בדיקה קורונה שלילית אלא, משיקולים זרים ואישיים אז, במקרה זה של פיטורים של עובד ללא תו ירוק או בדיקה שלילית היו בניגוד לדין והעובד יהיה זכאי לפיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין. למשל, כאשר עובד לא בא במגע עם קהל לקוחות או עובדים אחרים אלא, מבצע עבודתו מהבית או מחדר נפרד במשרד אז, פיטורים תו ירוק או בדיקה שלילית לא היו חוקיים.

פיטורים ללא תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית
פיטורים ללא תו ירוק או בדיקה קורונה שלילית

יעקב שניטמן עורך דין דיני עבודה

בדיקת תלושי שכר וזכיות בעבודה, ייצוג מעסיקים וייצוג שכירים במשפט העבודה בישראל.

 

 

שינוי גודל גופנים