פסילת רישיון נהיגה

פסילת רישיון נהיגה

ההשלכות על פסילת רישיון נהיגה

פסילת רישיון נהיגה הינו נושא שכיח ביותר בימים אלה, לאור האכיפה ההולכת וגוברת במדינת ישראל ע"י שוטרי התנועה.

במאמר זה נדון בשני סוגים של פסילת רישיון נהיגה, הראשון הא פסילה מנהלית ע"י קצין והשניה היא פסילת רישיון נהיגה ע"י בית המשפט.

קצין משטרה רשאי להורות על פסילת רישיון נהיגה של נהג לתקופות מסוימות בהתאם לסוג עבירת התעבורה שעבר הנהג. קיים הבדל בין פסילה מנהלית לבין פסילה של בית משפט:

פסילת רישיון נהיגה יכול להיות בשני מצבים. פסילה מנהלית הינה פסילה הניתנת ע"י קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה ונתונה לשיקול דעתו, הליך זה הינו הליך מהיר יחסית ולא כמו דיונים בבית משפט. לכן, ההזדמנות הינתנת לנהג להתגונן מפני ההחלטה לפסול את רישיונו הינה במסגרת שימוע ובזמן שהוא עדיין לא חשוף לראיות וחומר הנמצא ברשות המשטרה.  על כן, חובה להתייעץ עם עורך דין לדיני תעבורה כמה שיותר מהר.

יש שלוש תקופות של פסילה מנהלית:

  1. התקופה של 30 ימים בגין עבירות חמורות המנויות בפקודת התעבורה כמו נהיגה במהירות מופרזת או מטען חורג או נהיגה בשכרות ועוד.
  2. תקופה של 60 ימים בגין מעורבות בתאונת דרכים.
  3. תקופה של 90 ימים בגין מעורבות בתאונת דרכים בה נהרג אדם.

כאן יש לשים לב, אמנם לכאורה התקופה הארוכה ביותר של פסילה מנהלית הינה בת 90 יום, אך המדינה יכולה לדרוש להאריך תקופת הפסילה אף בלי שהתקיים דיון בבית המשפט עוד. וזאת ע"י בקשה מטעם המדינה לפסילה עד תום ההליכים. יוער, כי בקשה זו מוגשת בדרך כלל כאשר הנהג היה מעורב בתאונת דרכים והיו פגיעות בנפש.

על כן, במצב של פסילת רישיון נהיגה. אם קיבלת פסילה רישיון מנהלית ע"י קצין, אנו ממליצים לכם לפנות ללא דיחוי לעורך דין דיני תעבורה כדי שיכוון אתכם לצעדים הנכונים. עורך הדין יכול לעזור לכם להגיש בקשה לביטול פסילת רשיון הנהיגה ובה ישטח את כל הטיעונים והנימוקים המצדיקים כך. בין היתר, עורך הדין יכול להצביע על כשלים בשימוע הנערך לכם טרם פסילת רישיון הנהיגה שלכם בפסילה מנהלית. כאן המקום לציין, כי חשוב מאוד שתתייצבו להליך השימוע אשר אליו זומנתם כי נהגים שלא מתייצבים להליך השימוע עלולים להיפסל גם מבלי שישמעו, וזאת במסגרת סמכותו של הקצין לפסול מנהלית את מי שלא הגיע לשימוע שלו, לכן מומלץ שתגיעו להליך השימוע ואף תגיעו מוכנים ומצטיידים בטיעונים אשר משכנעים הקצין לא לפסול את רישיונכם.

הסוד השני הינו פסילה ע"י בהמ"ש ולפי שיקול דעתו. החוק קובע כי אם הנהג הורשע באחת מהעבירות המפורטות בתוספת השנייה, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה הורשע לפי אחת מהעבירות המפורטות בתוספת השנייה או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, ייגזר דינו לשלילה לתקופה שלא תפחת משני חדשים.

עולה השאלות איזה עבירות נמנות התוספת הראשונה והתוספת השניה.

העבירות בתוספת הראשונה הן:

  1. נהיגה באופן המסכן חיי אדם
  2. עקיפה מסוכנת
  3. נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף ועוד.

העבירות בתוספת השניה הן:

  1. אי מתן זכות קדימה בצומת
  2. נהיגה במהירות לא סבירה
  3. נהיגה בקלות ראש ועוד.

חשוב לציין, כי אם הורשע נהג באחת העבירות המנויות בתוספת הראשונה, או באחת העבירות המנויות בתוספת השנייה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, אזי בנוסף לעונשים המפורטים לעיל בהמ"ש יגזור עליו שלילת רישיון לשלושה חודשים.

יוער, כי תמיד יש שיקול דעת לביהמ"ש לשלול רישיון הנהיגה של נהג אם מצא לנכון לעשות כן, גם אם הנהג לא עבר עבירה המפורטת בתוספת. וכן, גם אם עבר הנהג עבירה המנויה באחת התוספות וכתוצאה מכך אמור להיגזר עליו עונש של פסילה מינימום כפי שפורט לעיל, עדיין קיים שיקול דעת לביהמ"ש והוא יכול לגזור על הנהג עונש פסילה יותר מקל אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות כך.

משרדנו עוסק, בין היתר, בייצוג נאשמים בבית המשפט לתעבורה כדי להביא לתוצאה מיטיבה עם נהגים אשר הסתבכו בעבירות התעבורה. לעיתים, ניתן להגיע לתוצאה טובה ביותר ככל שיש שיתוף פעולה מלא הן מצד הנהג והן מצד התביעה. במקרים רבים, מסיימים תיקים עוד מחוץ לכולתי בית המשפט ומגיעים להסדרי טיעון טובים ומקלים עם הנאשמים.

שינוי גודל גופנים