קיבלתם צו 8 ויצאתם למילואים? דעו את זכויותיכם!

הידעתם? עובד שהתייצב למקום עבודתו וביצע שירות מילואים לאחר שעות העבודה, או לחלופין בימי מנוחתו השבועית או חופשתו השנתית, יהיה זכאי הן לשכר הרגיל והן לתגמול המילואים

על רקע מבצע "צוק איתן", שאומנם טרם הגיע לסיומו המנצח, נשאלת השאלה לגבי התשלום למילואימניקים שקיבלו צו 8 ונקראו להגן על המולדת. לא כולם יודעים מה מגיע להם באמת, כמה מגיע להם וכיצד הם יכולים לקבל את המגיע להם. למעשה, זכויות השכירים שנקראו לשירות מילואים וכתוצאה מכך נאלצו להיעדר ממקום עבודתם, לא מקבלות במה מספיק גדולה כדי לצייד את האזרחים במידע המשפטי הנחוץ להם. אי לכך, מערכת "תלוש דין" אספה עבורם ועבורכם מידע מקיף בנושא. מעבר לכך הנכם תמיד מוזמנים לפנות אלינו לקבלת סיוע מקצועי.

תשלום עבור ימי מילואים – מה אומר החוק?
הביטוח הלאומי משלם תגמול מילואים לכל שכיר או עצמאי אשר נקראו לשירות מילואים על פי חוק מילואים של שירות הביטחון. מעסיקיהם של עובדים שכירים, אשר מוטלת עליהם אחריות לדווח בעצמם לביטוח הלאומי על עובדים אשר יצאו למילואים, ישלמו לשכירים את שכרם החודשי הרגיל ובמועד בו הם נוהגים לשלם את שכר העבודה בדרך כלל.

תשלום עבור ימי מילואים – זכאות
הזכאים לקבלת תגמול מילואים הם כל מי שעומד בקריטריונים הבאים:

• שירת שירות מילואים כחוק על פי צו 8
• מי ששירת שירות חד יומי
• מי ששירת שירות חצי יומי
• מי שנקרא לאימון על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום
• נער עובד עד גיל 18 שהשתתף בפעילות במסגרת חינוך קדם צבאי יומיים רצופים לפחות ובתנאי שעבד לפחות 30 ימי עבודה ב- 3 החודשים האחרונים שקדמו לפעילות.

עובד שהתייצב למקום עבודתו וביצע שירות מילואים לאחר שעות העבודה, או לחלופין בימי מנוחתו השבועית או חופשתו השנתית, יהיה זכאי הן לשכר הרגיל והן לתגמול המילואים.

שוטרים, סוהרים ואנשי משמר הכנסת אינם נכללים במסגרת חוק זו. את התשלום עבור שירות המילואים שלהם הם מקבלים ממשרד האוצר ולא מהביטוח הלאומי.

תשלום עבור ימי מילואים – שיעורי התגמול
הביטוח הלאומי קבע כי שיעור התגמול ליום מילואים יהיה השכר הברוטו של העובד השכיר החייב בדמי ביטוח או ההכנסה היומית החייבת בדמי ביטוח לאומי של עובד עצמאי. במידה והעובד בשלושת החודשים האחרונים שקדמו ל- 1 בחודש בו החל שירות המילואים חלקי 90, היה גם שכיר וגם עצמאי – יתבצע צירוף של שניהם.

כמו כן, לצורך חישוב התגמול יילקחו בחשבון תנאים סוציאליים כגון דמי מחלה, דמי לידה, דמי חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.

• סכום התגמול המינימאלי עבור שירות מילואים עומד נכון ל- 01.01.2014 על 196.02 שקל ליום ו- 5,881 שקל בחודש.

• סכום התגמול המקסימלי עומד על 1,441.33 שקל ליום ו- 43,240 שקל לחודש. מילואימניקים אשר אינם עובדים יקבלו סכום השווה לשיעור מינימום תגמול ליום – 196.02 שקל ליום.

• שכיר שהפסיק לעבוד לפני שיצא לשירות מילואים ולא חלפו יותר מ- 60 יום מיום הפסקת העבודה, ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד.

• שכיר שעבד פחות מ- 60 יום ב- 3 החודשים האחרונים בטרם יצא לשירות מילואים, יקבל תגמול על פי השכר או ההכנסה הממוצעת ב- 3 החודשים בהם הכנסתו הייתה הגבוהה ביותר מבין 6 החודשים שקדמו לשירות.

• שכיר שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, יהיה זכאי לתגמול על בסיס השכר שקיבל ב- 3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשון.

דוגמא: חייל מילואים ששירת במשך 21 ימים כאשר הכנסתו עמדה על 8,500 שקל לחודש עבור 3 החודשים אשר קדמו ליציאה למילואים. שכרו מוכפל ב-3 ומחלם ב- 90 ובסיכום יוצא שהוא זכאי לקבל מענק מילואים בגובה 5,950  שקל ( 8500*3= 25,500 שקל 25,500/90= 283.33 שקל ולכן יקבל תגמול של 5,950  שקל.

תשלום עבור ימי מילואים – ניקויים מתשלום הגמול
התשלום החודשי עבור ביטוח לאומי, דמי בריאות ומס הכנסה, ינוקה משכרו של השכיר בדיוק כפי שהוא מנוקה במקרה של קבלת שכר רגיל ממעסיקו. אלא ששכיר שמגיש תביעה אישית ייהנה מניקוי מהתגמול של דמי ביטוח בריאות בלבד. מן התגמול ממס הכנסה מנקה הביטוח הלאומי לפי לוח המס לניכוי משכר עבודה. הזכאים יקבלו פטור. בכל הנוגע לתשלומים עבור קופת גמל או קרנות פנסיה, מעסיקו של העובד יפריש לטובתו את התשלומים הקבועים, כפי שהוא עושה זאת במהלך תשלום השכר הרגיל.

מעסיק אשר נוהג לשלם לעובדיו תשלומים סוציאליים שונים כגון משכורת י"ג, דמי הבראה, ביגוד, רכב וכד' אינו רשאי לנכות את החלק היחסי שלהם מההפרש שהוא משלם לעובד.

כאשר התגמול על ימי מילואים על פי חישובי הביטוח הלאומי עולה על שכרו הרגיל של העובד, על המעסיק לשלם לו את ההפרש בין השכר ששולם כמקדמה לבין התגמול.

תשלום עבור ימי מילואים – תהליך מימוש הזכויות
התגמול לו זכאים חיילי מילואים מביטוח לאומי מתממש על בסיס תביעה המוגשת למוסד באופן עצמאי או באמצעות המעסיק. כאשר העובד השכיר עובד אצל המעסיק בשכר חודשי (כולל שכירים שעבדו רק יום אחד בחודש ואז נקראו לשירות מילואים) הם אינם נדרשים להגיש בקשה עצמאית לביטוח הלאומי. הם יקבלו את התגמול באופן אוטומטי ממעסיקם.

מאמרים נוספים באותו נושא

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.