הוצאת נסיעות

במקומות עבודה בהם מועסקים עובדים 6 ימים בשבוע, תחום יום עבודה לא יעלה על 8 שעות. במקומות עבודה בהם מועסקים עובדים 5 ימים בשבוע, תחום יום עבודה לא יעלה על 9 שעות. בעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בין 22.00 ל- 6.00 (עבודת לילה) תחום יום העבודה לא יעלה על 7 שעות. שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות שבועיות.  החל מיום 01/04/2019 שבוע עבודה לעובד בשכר לא יעלה על 42 שעות שבועיות.

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by