הזכות לחופשה שנתית

הזכות לחופשה שנתית    כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו ובהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על המעסיק.בעד כל אחת מ – 4 שנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד לחופשה בת 14 ימים קלנדריים (שבועיים) שהם 12 ימי עבודה אם המדובר...
שינוי גודל גופנים