הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד החליט לפטר אותו מעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא:במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.החל מהחודש...

ימי אבל

ימי אבל עובד שעבד לפחות משלושה חודשים במקום עבודתו והמקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג, ואינו עובד באותם הימים, זכאי לתשלום שכרו עבור הימים שהוא נעדר ולא יותר משבעה ימים. Tags: דיני עבודה, דיני עבודה בחיפה, הוצאת נסיעות, המועד לתשלום שכר העבודה, הפסקות בעבודה, ימי...
שינוי גודל גופנים