איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות:

איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות: סעיף 9 לחוק עבודה נשים קובע, כי מעביד לא יפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במשך תקופה של 90 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות. למעביד מותר לפטר את העובדת אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ”ת, ובתנאי שהפיטורים...
שינוי גודל גופנים