איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות:

איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות: סעיף 9 לחוק עבודה נשים קובע, כי מעביד לא יפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במשך תקופה של 90 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות. למעביד מותר לפטר את העובדת אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ”ת, ובתנאי שהפיטורים...

שירות משפטי בחיפה

שירות משפטי בחיפה דיני העבודה, בדיקת שכר ותנאים סוציאליים בעבודה גב’ קסניה לאוכין  מתמחה במשפטים. ‏Facebook עו”ד מוראד אלברט עיד עורך דין לדיני עבודה. ‏Facebook עו”ד יעקב שניטמן עורך דין יעקב שניטמן הינו מומחה בתחום דיני העבודה בישראל, ומנהל משרד...
שינוי גודל גופנים