הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד החליט לפטר אותו מעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא:במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.החל מהחודש...

דמי מחלה

דמי מחלה עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות כאמור 50% משכר העבודה שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. בעבור היום הרביעי ואילך העובד יהיה זכאי ל 100% משכר העבודה לו היה זכאי אילו עבד.תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה...

דמי הבראה

דמי הבראה עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות( 12 חודשים). גובה דמי הבראה ליום הוא 378 ₪  (נכון לחודש 07/2018) (לצו ההרחבה) מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותק בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה ; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד...

דמי חגים

דמי חגים עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום אחד לפני ויום אחד אחרי) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא עבור תשעה ימי חג ( 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי חג הסוכות, 2 ימי חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות). עובדים שאינם...

ימי אבל

ימי אבל עובד שעבד לפחות משלושה חודשים במקום עבודתו והמקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג, ואינו עובד באותם הימים, זכאי לתשלום שכרו עבור הימים שהוא נעדר ולא יותר משבעה ימים. Tags: דיני עבודה, דיני עבודה בחיפה, הוצאת נסיעות, המועד לתשלום שכר העבודה, הפסקות בעבודה, ימי...
שינוי גודל גופנים