בדיקת תלושי שכר - Tlushdin

למעלה מ- 50% שכירים בישראל מקבלים שכר שגוי ולא מלא בעבודה ! באמצעות תלושדין ניתן לבדוק תלושי משכורת ותנאים נלווים בעבודה בהתאם לחוק. בסיום הבדיקה תקבלו דו״ח חישוב מלא ומדויק עם החזרים של סכומים ותשלומי כסף ממעסיק.
כניסה

 פיתחנו מערכת חכמה לבדיקת תלושי שכר ותנאים סוציאליים  – תלושדין. אנו בודקים משכורות לפי היחס שבין התשלומים להם אתם זכאים לקבל בהתאם  לחוקי מגן, הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה לפי מגזר עבודה או חוזה עבודה אישי, ככל שקיים, לבין התשלומים אותם קיבלתם בפועל. הבדיקה כוללת בדיקת תלושי שכר, פנקסי שעות עבודה, הפרשות המעסיק לפנסיה ולקרן השתלמות, בדיקת מעסיק לתשלום שכר עבודה מינימום, גמול שעות נוספות בעבודה, תשלום תנאים סוציאליים כגון חופשה, חגים, מחלה, הבראה, פנסיה, החזר נסיעות בעבודה ועוד.

בדיקת תלושי שכר
שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by