ביטוח לאומי, תביעות חוב, קביעת נכות

הגשת תביעות חוב לביטוח לאומי בעת פירוק או חדלות פרעון של החברה ו/או פשיטות רגל של עצמאים ועסקים. חברות ועסקים לא יכולים לפרוע חובות, תשלומי שכר עובדים, הפקדות לפנסיה, תשלום גמול שעות נוספות, תשלומי הבראה, תשלומי חגים, תשלומי פדיון חופשה, שכר עבודה וכו' הגשת תביעות לנכות מעבודה בעקבות תאונות עבודה, נכות זמנית או קבועה בגין תאונת עבודה, חוות דעת רפואית לפי הפגיעה, ליווי בעדות רפואיות, תביעה נגד ביטוח לאומי לתשלום קצבה, תביעות נגד מעסיק ו/או חברת הביטוח לקבלת פיצוי כספי בגין תאונת עבודה.
היעדרות מעבודה בשל הקורונה