טפסים להורדה

טופס 101

טופס 101 טופס זה ימולא על-ידי כל עובד עם תחילת עבודתו אצל מעסיק. בטופס מעסיק חייב לרשום איזו משכורת יקבל עובד עם תחילת עבודה. כן, עובד יהיה זכאי לקבל הקלות או הטבות או זיכויי המס במסגרת חישוב משכורת עפ”י חוק.

תשלום דמי הבראה מתי

טופס 161

טופס 161 הודעת מעסיק על הפסקת עבודה במקרה של פיטורים או התפטרות מעבודה של עובד. חובה למסור טופס 161 לעובד בתוך פרק זמן של 15 ימים ממועד סיום העבודה לצורך קבלת פיצויים צבורים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים

מכתב הפסקת עבודה

טופס הודעה בדבר תנאי העבודה לעובד

חוק מחייב מעסיק  למסור לעובד, לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו’.  במסגרת ההודעה על תנאי העבודה, מתחייב המעסיק לפרט בפני עובד בשעות עבודתו ביום עבודה, מה תעריף שעתי שיקבל לשעה, מהם ימי עבודה בשבוע, אם יהיו הפרשות לפנסיה ולפיצויים מיום עבודה ראשון ובאילו שיעורים. כן, נדרש לפרט מעסיק אם קיימת הפסקה במהלך יום עבודה ומה יום מנוחה שבועי לעובד. כן, פרטים נוספים על שכר ותנאי העסקה. עובד שלא קיבל הודעה על תנאי העסקה יהיה זכאי לקבל פיצוי כספי ממעסיק בגין הפרה זו עפ”י חוק.

שכר מבוטח פנסיוני בתלוש שכר