סימולטור מחשבון שכר ופיצויים

בדיקת תלושי שכר בעבודה – בדיקת תקינות תלוש שכר

50% ומעלה משכירים בישראל בשנת 2020, מקבלים תלושי שכר לא תקינים ושכר עבודה שגוי ולא מלא! תלושדין עוסקת באיסוף נתונים מתוך תלושי שכר, בעיבודם ובהסקת מסקנות מהם. מאגר חישובים מלאים ומפורטים לשכירים ולמעסיקים.