מסחרי, חברות ועסקים

שירות עסקי למעסיקים ולבעלי עסקים.  פתיחת עסקים, רישום עסקים, רישום חברות ברשם החברות, ברשם השותפויות, רשם עמותות ובמוסדות ממשלתיים.  פתיחת וניהול עסקים ברשויות המס, עריכת הסכמי שותפות, הסכמי בעלים, תקנון החברה, שותפויות, עריכת הסכמים מייסדים, עריכת הסכמים חלוקת מניות ודיבידנדים, עריכת הסכמי עבודה, עריכת הסכמי קבלנות, בדיקת מכרזים, פירוק חברות, יציאה מהסכם שותפות, מכירת מניות בחברה, העברה מניות בחברה, עריכת חשבונות. ליווי וניהול שותף עסקי.

שירותים עסקיים למעסיקים ובעלי עסקים כוללים מגוון של שירותים כדי לסייע להם בפעילות היום-יומית של העסק ובתהליכי הפתיחה, הרישום והניהול שלו. השירותים המוצעים עשויים לכלול:

  • פתיחת עסקים: כולל ייעוץ בנושאי רישום, רשיון וכל הרשויות הרלוונטיות לפתיחת העסק.

  • רישום חברות ברשם החברות: ייעוץ וליווי בתהליך הרישום והצגה של החברה לרשם החברות.

  • רישום עמותות ובמוסדות ממשלתיים: ייעוץ וליווי בתהליכי רישום עמותות ובמוסדות ממשלתיים.

  • ניהול עסקים ברשויות המס:  ייעוץ וליווי בתהליכי הצגה וניהול עסק ברשויות המס.

  • עריכת הסכמי שותפות ותקנון החברה: ייעוץ והצגת הסכמי שותפות, תקנון החברה וכל מסמכי העסק.

  • עריכת הסכמים מייסדים: ייעוץ ועריכת הסכמי מייסדים במטרה להקים את העסק.

  • עריכת הסכמי עבודה וקבלנות: ייעוץ והצגת הסכמי עבודה וקבלנות

  • עזרה לבעלי עסקים בניהול הפעילות המשותפת שלהם, ובכך לתמוך בצמיחת העסק שלהם
  • ייעוץ בהחלטות משפטיות
  • ייצוג וליטיגציה בבתי המשפט

 

 

אפליה בעבודה, אפליה על רקע מוצא ולאום