מסחרי, חברות ועסקים

שירות עסקי למעסיקים ולבעלי עסקים.  פתיחת עסקים, רישום עסקים, רישום חברות ברשם החברות, ברשם השותפויות, רשם עמותות ובמוסדות ממשלתיים.  פתיחת וניהול עסקים ברשויות המס, עריכת הסכמי שותפות, הסכמי בעלים, תקנון החברה, שותפויות, עריכת הסכמים מייסדים, עריכת הסכמים חלוקת מניות ודיבידנדים, עריכת הסכמי עבודה, עריכת הסכמי קבלנות, בדיקת מכרזים, פירוק חברות, יציאה מהסכם שותפות, מכירת מניות בחברה, העברה מניות בחברה, עריכת חשבונות. ליווי וניהול שותף עסקי.
אפליה בעבודה, אפליה על רקע מוצא ולאום
Tweet
Share
Share