סרטונים מהתקשורת

משבר קורונה בישראל, מי צריך לצאת לעבודה ואם בכלל? יעקב שניטמן עורך דין דיני עבודה עונה על שאלות

TlushDin - דמי הבראה

Tlushdin - ביטוח פנסיוני

Права работодателя - Адвокат Яаков Шнитман специалист по трудовому праву

Увольнение с работы первого Января - Адвокат Яаков Шнитман специалист по трудовым спорам

נגיף הקורונה

TlushDin - תלוש שכר, בדיקת תלושי שכר, בודק שכר עבודה

Адвокат Яаков Шнитман - Права работников во время чрезвычайного положения , 9 Канал, часть 16

Адвокат Яаков Шнитман - Перерыв в рабочее время , 9 Канал, часть 15

תשלום דמי חגים למי שעובד בחג מאת עו''ד יעקב שניטמן

Tlushdin - חישוב שעות נוספות בעבודה, שיחה עם יעקב שניטמן עורך דין מומחה לדיני עבודה בחיפה וצפון

עדכונים ממשרד הבריאות על נגיף הקורונה

Эпидемия корона в Израиле - Аспекты трудового права, Адвокат Яаков Шнитман

Адвокат Яаков Шнитман - Права работников во время чрезвычайного положения

Адвокат Яаков Шнитман - Перерыв в рабочее время

Адвокат Яаков Шнитман - Коллективные договора , 9 Канал, часть 14

Адвокат Яаков Шнитман - Сокращенный рабочий день, 9 Канал, часть 13

Адвокат Яаков Шнитман - Оздоровительные Дни , 9 Канал, часть 12

Адвокат Яаков Шнитман - Оплата труда в праздничные дни , 9 Канал, часть 10

Адвокат Яаков Шнитман - ШИМУА перед увольнением , 9 Канал, часть 9

Адвокат Яаков Шнитман - Оплата отпускных дней , 9 Канал, часть 8

Адвокат Яаков Шнитман - Причины для увольнения с правом на выходное пособие , 9 Канал, часть 7

Адвокат Яаков Шнитман - Пенсионные отчисления, 9 Канал, часть 6

Aдвокат Яаков Шнитман - Права работника при банкротстве компании, 9 Канал, часть 5

Tlushdin - חישוב שעות נוספות בעבודה, שיחה עם יעקב שניטמן עורך דין מומחה לדיני עבודה בחיפה וצפון

TlushDin- Расчет сверхурочных

Адвокат Яаков Шнитман - Возврат расходов на проезд, 9 - Канал, часть 4

Адвокат Яаков Шнитман - Расчет сверхурочных, 9 - Канал, часть 3

TlushDin - דמי מחלה, עורך דין יעקב שניטמן

TlushDin - Оплата дней пропущенных по болезни, Адвокат Яаков Шнитман

TlushDin - Оплата праздничных дней

TlushDin - מתי משלמים דמי חגים

Адвокат Яаков Шнитман - Трудовое Прав - 9 Канал Израиль, 2 часть

TlushDin - דמי הבראה

Адвокат Яаков Шнитман - Трудовое Право - 9 Канал Израиль

Tlushdin - חופשה שנתית

Tlushdin - Годовой оплачиваемый отпуск. Как разобраться?

Tlushdin - ביטוח פנסיוני

Tlushdin - Отчисления в пенсионный фонд

Tlushdin - Как понимать расчетный лист "тлуш маскорет"

Tlushdin - ממה מורכב תלוש משכורת

Tlushdin- Какие документы необходимы для проверки нарушений со стороны работодателя

מה בודקים בתלושדין - Tlushdin

Tlushdin - Нарушения на израильском рынке труда. Трудовое право в Израиле - консультация адвоката

Tlushdin - טעויות שכיחות ביותר בתלוש השכר

Tlushdin - Проверка зарплаты online