נזקי גוף, תאונות, עבודה ודרכים

טיפול משפטי בנוגע לנפגעים, תאונות עבודה, תאונות דרכים, תאונות אישיות. בדיקת אחריות מזיק, בדיקות אחריות של בעל נכס, אחריות שלוחית, אחריות קבלן ראשי, אחריות מעסיק, אחריות מזמין עבודה, בדיקות הפרות בטיחות בעבודה ותנאים, הגשת תביעות לביטוח לאומי, הכרת  תאונת עבודה, אירועים חריגים, נכות מעבודה, קבלת תשלום קצבה מביטוח לאומי, הגשת תביעות כספיות כנגד מבטחות, פיצוי כספי מחברת ביטוח, אחריות מעביד, תשלום נזק צד שלישי, חוות דעת רפואיות, חוות דעת בטיחות בעבודה, נזקי גוף, הגשת תביעות לבית המשפט לתשלום פיצוי אובדן כושר עבודה, הגשת תביעות לבית המשפט לתשלום נכות מעבודה, הגשת תביעות לבית המשפט לתשלום הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הגשת תביעות לבית המשפט לתשלום כאב וסבל, תשלום נזקים ישירים ועקיפים, תשלום נזקים כספיים לעבר ולעתיד וכו'

עורך דין לענייני עבודה