Tweet
Share
Share

עורך דין דיני עבודה מומלץ

עורך דין דיני עבודה מומלץ, מטפל בתיקי לקוחות פרטיים, מוסדיים, עסקיים ועוד. הוא מייצג עובדים, מול מעסיקים ולהיפך, מול ביטוח לאומי, משרד העבודה והרווחה, רשויות המס ועוד. הוא מכיר היטב את כל חוקי העבודה הקיימים ומקבל עדכונים לגבי שינויים בחוקים או תיקונים להם. כדאי לקבל שירותיו כבר בראשית הדרך כאשר מתברר כי קיים סכסוך מורכב וקשה בין שני צדדים. עו"ד יעקב שטינמן משרד עורכי דין ונוטריון" עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רב.

עורך דין דיני עבודה מומלץ – ליווי נאמן

עורך דין דיני עבודה מומלץ, ילווה את הלקוח מרגע קבלת התיק ועד לסיומו המוצלח מבחינתו. יחד עם זאת, לא בכל מקרה יש מקום לתביעה. לעיתים, בגלל חוסר כדאיות כלכלית כי הפגיעה הכספית אינה מהותית, בגלל שהנסיבות לא מאפשרות הגשת תביעה, מאחר ובמקרה הנידון לא נעשתה עבירה על החוק ועוד. במידה ויש מקום לתביעה הוא ינסה לפתור את המחלוקת ללא הגעה לבית דין לעבודה. כך, על ידי התכתבויות, משא ומתן, פגישות ו/או שיחות טלפוניות וכדומה. הנושאים השגרתיים והנפוצים ביותר הם של פגיעה מצד המעסיק בעובד, עקב אי תשלום שכר עבודה כחוק או על פי המגיע, פגיעה בתנאים סוציאליים כמו פנסיה, אי תשלום חופש שנתי, הבראה, מחלה, חגים, נסיעות ועוד. כך, גם לגבי פיטורין שלא כחוק, אי תשלום פיצויי פיטורין, פגיעה מהותית אחרת בעובד ועוד.

ייצוג בבית הדין האזורי לעבודה

כאשר התביעות המוצדקות לכאורה, אינן נענות, אין ברירה אלא להגיע לבית דין לעבודה. שם יעקב שניטמן עורך דין דיני עבודה מומלץ יציג טענותיו, יצרף מסמכים, ימצא תקדימים משפטיים תומכים ויעשה ככל הנדרש לשכנע את השופט היושב בדין לקבל טיעוניו. כך הוא יוכל להשיב ללקוחו את הכספים המגיעים לו על פי חוק.

עורך דין דיני עבודה מומלץ
Credit: Pixabay.com

עורכי דין דיני עבודה מומלצים, מטפלים בתיקים של עובדים מול מעסיקים, מעסיקים מול עובדים שפגעו בהם, מול המוסד לביטוח לאומי וכדומה. הם מכירים היטב את כל דיני העבודה ואף את התיקונים להם. הייצוג נעשה בבית המשפט אבל גם מחוץ לכתליו. כדאי לקבל מהם ייעוץ כבר כשברור כי קיימות הפרות זכויות מהותיות מצד אחד כלפי השני. עו"ד יעקב שטינמן משרד עורכי דין ונוטריון" עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

עורכי דין דיני עבודה מומלצים – יעילים ומיומנים

עורכי דין דיני עבודה מומלצים, יכולים לפתור בעיות רציניות עבור כל לקוח. זאת, במקרה ואכן קיימות כאלו. כל עורך דין המקבל את התיק יכול לזהות אם יש בעיה אמיתית ולהמליץ אם להתחיל בתביעה או לוותר. לעיתים אין עבירה על החוק – כפי שנדמה ללקוח, במקרים אחרים הנזק הכספי אינו מהותי ו/או הסיכוי לקבלת כספים נמוך וכן הלאה. התיקים הנפוצים והנידונים ביותר הם בשל פגיעה בזכויות העובד מצד המעסיק. זאת, עקב אי תשלום שכר על פי החוק, פגיעה בזכויות סוציאליות כמו: הימנעות מהפרשת כספים לפנסיה, אי תשלום דמי מחלה, חופש והבראה וכיוצא בזה. מקרים אחרים הם פיטורין שלא על פי חוק, ו/או אי תשלום פיצויי פיטורין, פגיעה מהותית אחרת בעובד ועוד.

ייצוג בבית דין לעבודה

ייצוג בבית דין לעבודה, היא אחת המשימות המורכבות ביותר. במרבית המקרים, ינסה עורך הדין להימנע מכך וירצה קודם לסגור את הנושאים הכספיים בדרך של משא ומתן, התכתבויות ועוד. אם הדבר לא עולה בידו, הוא יגיש תביעה ויטען לטובת לקוחו. הוא יציג מסמכים, יביא תקדימים משפטיים ויצרף מסמכים אחרים המצדדים בטענותיו. הצלחה תחזיר ללקוחו את הכספים המגיעים לו.

עורכי דין מומלצים דיני עבודה מייצגים לקוחות פרטיים, עסקים, מוסדות ועוד. הטיפולים הם בעת תביעות של עובדים מול מעסיקים, של מעסיקים מול עובדים, מול המוסד לביטוח לאומי ועוד. הם מכירים היטב את כל דיני העבודה הקיימים ואף מתעדכנים בתיקונים השונים הנעשים בהם. מומלץ לערב עו"ד מומלץ כבר כאשר מתברר כי קיימת מחלוקת סבוכה ומורכבת בין שני הצדדים. עו"ד יעקב שטינמן משרד עורכי דין ונוטריון" עוסק בתחום דיני העבודה וניתן לקבל ממנו מידע רב.

עורכי דין מומלצים דיני עבודה – מטפלים בתיקים חשובים

עורכי דין מומלצים דיני עבודה בודקים כל תיק לגופו. הבעיות הקיימות הן בעיקר כאשר מעסיק פוגע בזכויות העובד. זאת כאשר הוא אינו משלם שכרו על פי החוק או המוסכם עימו, כאשר לא הפריש כספים של תנאים סוציאליים, לא שילם דמי מחלה, חופש, הבראה או פיצויי פיטורין ועוד. לאחר שהם לומדים את התיק מהמסמכים הנמצאים בו ומתחקור הלקוח, הם קובעים עמדתם לגבי השאלה החשובה אם יש מקום להגיש תביעה או מוטב לוותר עליה. השיקולים העומדים לנגד עיניהם הינם שיקולי כדאיות כלכלית והשאלה אם נעברה עבירה על החוק. במקרים רבים הפגיעה הינה מינימלית ולא שווה לתבוע. בכל מקרה וגם כאשר הם ממליצים לפעול הם ינסו קודם להסתדר מול הצד השני מחוץ לכותלי בית המשפט. הווי אומר שיחות וניהול משא ומתן, התכתבויות ועוד.

ייצוג בבית דין לעבודה

ייצוג בבית דין לעבודה הוא, איפה, המוצא האחרון. מגיעים אליו גם כאשר ברור כי התיק מורכב מאוד ואין סיכוי לקבלת הזכויות בצורה אחרת. במהלך הדיון יטען עורך הדין לטובת לקוחו, יביא מסמכים ופסקי דין תומכים מהעבר וינסה לשכנע את בית המשפט בצדקת טיעוניו.

Tweet
Share
Share