צוואות וירושות

עריכת צוואות יחיד, צוואות משותפות    של בני הזוג, יורשים עפ"י הדין, רישום נכסים מקרקעין, רישום נכסים מיטלטלין, חלוקת רכוש ועזבון בין היורשים, מינוי מנהל עיזבון, רישום קופות גמל, רישום תוכניות חסכון, רישום חסכונות, חשבונות בנק וחלוקה בין היורשים. רישום תנאים בצוואה, רישום נכסים, רכוש וזכויות וחלוקה בין היורשים לפי בחירת מצוואה. הגשת צווי ירושה, פתיחת הליך לקבלת צו ירושה, צו רישום צוואה, רישום צוואות בפני נוטריון, עריכת צוואה בפני נוטריון, צו קיום צוואה והעברת זכויות בטאבו ו/או ברמ"י ו/או בחברה משכנת ובמוסדות ממשלתיים ואחרים וכו'