זכויות עובדים בפירוק חברה

בצל הקורונה, אלפי עובדים מפוטרים מחברות אשר פשטו רגל נאלצים היום להמתין כשנה, במקרה טוב, לקבלת הפיצויים המגיעים להם מהביטוח הלאומי.

לא כל השכירים בישראל מודעים מה זכויות עובדים בפירוק חברה?

פירוק החברה או פשיטת רגל של המעסיק?

זכויות עובדים בפירוק חברה זהו בהחלט מצב לא נעים כאשר מעסיק נקלע לקשיים ולא יכול לעמוד בתשלום זכויות לעובד.

למצער, בשל משבר קורונה הרבה מעסקים נקלעו לקשיים כלכליים, לחדלות פרעון ופירוק חברה כאשר רובם של מעסיקים לא שילמו לעובדיהם 2 וגם 4 משכורות וכן, הפסיקו להפריש ולבצע הפרשות לקרן פנסיה בגין 6 החודשים האחרונים ואף, ניכו כספי עובד מתלושי שכר ולא העבירו לקופת הגמל, מה שמסכן את זכויות הפנסיה של עובדים אלה וגם מסכן את המעסיקים בתשלום לעובדיהם למקרה של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי ולמקרה מוות חלילה של העובדים שלא היו מבוטים בזמן אמת.

דרך יחידה, לקבל פיצויים ותנאים סוציאליים בעבודה היא דרך ייזום הליך פירוק או חדלות פרעון של המעסיק באמצעות פנייה לבית המשפט. קרי, מפוטרים מעבודה של חברות אשר פשטו רגל יכולים לקבל פיצויים רק כאשר בית המשפט המחוזי או שלום, לפי העניין הוציא נגד החברה צו פירוק קבוע או צו פשיטת רגל, במקרה כזה, זכאים המפוטרים לפיצוי.

בעיה לא זו בלבד שבעלי החברה הובילו את החברה לקריסה והעובדים איבדו את מקור פרנסתם, אלא שעל העובדים להמתין חודשים ארוכים עד שהם זוכים לקבל את התשלום המגיע להם מהביטוח הלאומי וגם זכאים לתשלום מביטוח לאומי עפ"י התקרה בחוק.

נכון ליום 01/01/23 תקרת הסכום שעובדים מפוטרים זכאים לקבל מביטוח הלאומי בעת פירוק החברה או פשיטת רגל של מעסיק עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים – 123,409 ש"ח  הגמלה כוללת תשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים שמעסיקו חייב לו, וכן תשלום חוב לקופת גמל בסך כל עד 18,986 ש"ח , אלה הם למעשה זכויות עובדים בפירוק חברה.

מה הן זכויות עובדים בפירוק חברה?

פוטרת מהעבודה, כיצד אקבל כסף מהמעסיק? יעקב שניטמן עורך דין דיני עבודה בחיפה יספק תשובות לשאלות מה הן זכויות עובדים בפירוק חברה:

 1. חוב פיצויי פיטורים לכל תקופת העבודה. שכר עבודה של עובד שעתי, סה"כ ממוצע שעות עבודה לכל תקופת העסקה * תעריף שעתי אחרון * סה"כ חודשי עבודה/ 12. משכורת אחרונה של עובד חודשי או גלובאלי * שנות העסקה. לדוגמא, 5,300 ₪ משכורת אחרונה * 7 שנים, סה"כ 37,100 ₪
 2. חוב חלף הודעה מוקדמת כאשר פיטורים היו מהיום להיום או כאשר מעסיק הפסיק פעילות וסגר שעריו ללא מתן הודעה מוקדמת לעובדים. בד"כ מדובר במשכורת אחת או בגובה משכורת שווה לחישוב פיצויי פיטורים. לדוגמא, 5,300 ₪ משכורת אחרונה.
 3. חוב דמי הבראה החלק שלא שולם לעובד בגין דמי הבראה עד ליום סיום יחסי העבודה, עבור שנת העסקה האחרונה בלבד (קרי עבור 12 חודשים אחרונים). דמי הבראה מחושבים לפי וותק במקום העבודה * שווי יום הבראה. לדוגמא, 7 ימי הבראה* 378 ₪ שווי יום הבראה בחודש אוגוטס 2020, סה"כ 4,536 ₪
 4. חוב שכר עבודה בגין חודשים בהם עובד לא קיבל שכר עבודה בתלושי שכר או גם כאשר לא היו תלושי שכר בעבודה. פיצוי שכר עבודה מוגבל עד שנת העסקה אחרונה בלבד (קרי חוב שכר עבודה עבור 12 חודשים אחרונים). לדוגמא, עובד לא קיבל 3 משכורות אחרונות בסך של 5,300 ₪ * 3 חודשים, סה"כ 15,900 ₪.
 5. חוב הפרשי שכר או גמול שעות נוספות שלא שולם לעובד עבור שנת העסקה האחרונה. מדובר בחוב גמול שעות נוספות בימי חול בשיעור 125% או 150% או שעות נוספות בימי מנוחה שבועית או חגים בשיעור 175% או 200% וגם בחוב אי תשלום פיצוי בגין עבודה ביום מנוחה שבועית או בחג בשיעור 150%. הפרשי שכר כוללים מענקים, פרמיות, בונוסים, עמלות ורכיבים אחרים קבועים בשכר. לדוגמא, מי שעבד שעות נוספות ובשבתות ולא קיבל שכר מלא למשל 3,000 ₪ לחודש * 12 חודשים, סה"כ 36,000 ₪
 6. חוב פדיון ימי חופשה תשלום עבור ימי החופשה שנותרו לזכות העובד ועבור 3 שנים האחרונות המלאות (מינואר עד דצמבר) והשנה השוטפת לסיום העבודה עפ"י וותק במקום העבודה והיקף המשרה בהתאם לחוק חופשה שנתית. לדוגמא, עבור 3 שנים מלאות (נצברו 12 ימים * 3 שנים), 36 ימי חופשה ועוד עבור שנה רביעית שוטפת עוד 6 ימים, סה"כ 40 ימי חופשה לתשלום * 233 ₪ שווי יום חופשה, סה"כ 9,320 ₪
 7. חוב ביגוד עבור שנת העסקה האחרונה של עובד. בד"כ חוב ביגוד עומד על 600 ₪ לשנה לעובד במשרה מלאה וחלקי יחסי לעובד במשרה חלקית.
 8. חוב פדיון ימי חג או דמי חגים בהתאם לצו ההרחבה החל על מקום העסקה. עובד זכאי לדמי חגים עבור שנת העסקתו האחרונה. לדוגמא, עבור שנת 2022 זכאי עובד ל-9 ימי חג בשנה ועל כן, יקבל 9 ימי חג * 233 ₪ שווי יום עבודה, סה"כ 2,097 ₪
 9. חוב משכורת י"ג או משכורת 13 בהתאם לצו ההרחבה החל על מקום העסקה. למשל, עפ"י צו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון עובד זכאי לתשלום משכורת 13 עבור שנת העסקתו האחרונה. לדוגמא, משכורת י"ג על סך של 5,300 ₪
 10. חוב אי הפרשות לקופת גמל:
 11. אם לא נפתחה לעובד קופת גמל – ניתן לתבוע את הסכומים שהמעסיק היה מחויב להעביר לקופה ולא עשה כן עבור שנת העסקה האחרונה. למשל, כאשר מעסיק לא פתח קופה לעובד. ניתן לקבל מביטוח לאומי חלק מעסיק עבור תגמולים בשיעור 6.5% מהשכר. לדוגמא, 5,300 ₪ * 6.5% * 12 חודשים, סה"כ 4,134 ₪
 12. אם נפתחה קופת גמל– התביעה לגמלה תוגש ע"י הקופה באמצעות תשלום חוב לקופת גמל. תשלום עבור חוב המעסיק לקופה בעד ניכויים שהיה מחויב להעבירם לקופה, ללא רכיב פיצויי פיטורים. למשל, כאשר מעסיק פתח לעובד קופת גמל ולא העביר במשך 12 חודשים אחרונים תשלומים לפנסיה חלק עובד + חלק מעסיק. ניתן לקבל מביטוח לאומי חלק מעסיק עבור תגמולים בשיעור 6.5% מהשכר ועוד 6% חלק עובד מהשכר. לדוגמא, 5,300 ₪ * 12.5% * 12 חודשים, סה"כ 7,950 ₪
 13. לעניין פיצויי פיטורים – הזכאות נקבעת לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים: הקובע אם המעסיק הפקיד תשלומים בגובה 6% עבור פיצויים לקופת הגמל (עבור כל תקופת העסקה)- העובד יהיה זכאי להשלמה של פיצויי הפיטורים עד לגובה 28% מהשכר. אם מעסיקך הפקיד תשלומים בגובה 8.33% עבור פיצויים לקופת הגמל (עבור כל תקופת העסקה) , העובד לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.

למצער, לא כל זכויות בגין תקופת העסקה או סיומה ניתן לקבל מביטוח הלאומי. למשל, ביטוח לאומי בתביעת חוב של עובד לא משלם פיצוי בגין העדר הליך שימוע לפני פיטורים או בגין פיטורים שלא כדין או פיצוי בגין פיטורים שלא כדין או פיצויי הלנה.

יעקב שניטמן עורך דין דיני עבודה בודק זכויות עובדים בפירוק חברה.

Print Friendly, PDF & Email
לייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין דיני עבודה​ מלאו את הטופס וניצור איתכם קשר בהקדם

יעקב שניטמן חברת עורכי דין ונוטריון הינו משרד עורכי דין בוטיק אשר נוסד בשנת 2004.
יעקב שניטמן משרד עורכי דין התמחות עיקרית משפט עבודה ומשפט מסחרי.
עורכי דין דיני עבודה מומחים לדיני עבודה. 

דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.

למשרדנו מוניטין רב בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין השונים ברחבי הארץ, ובעלי המשרד, עו"ד יעקב שניטמן, הינו אחד מעורכי הדין המוערכים בתחום זה וזוכה להכרה ולהערכה רבה בקרב הגורמים המקצועיים השונים.

תחומי פעילות נוספים:

חישובי שכר, שכר מינימום, הלנת שכר, שעות נוספות, חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת, קרנות פנסיה, שימוע טרם פיטורין, פיטורין שלא כדין ופיצויי פיטורין, הסכמים קיבוציים, עריכת הסכמי עבודה, עריכת הסכמי עבודה, בדיקת הסכמי עבודה, חישובי זכויות, שכר עבודה ותנאים סוציאליים בעבודה, בדיקת תלושי שכר עפ"י הסכמים קיבוציים ו/או צווי ההרחבה.
ליווי וייצוג בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ, בוררויות וגישורים. טיפול בפירוקי חברות וייצוג נושים בתביעות חוב במסגרת הליכי הפירוק.

 

תשלום דמי הבראה מתי
לייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין דיני עבודה​ מלאו את הטופס וניצור איתכם קשר בהקדם