דיני עבודה

זכות לקבל הודעה בדבר תנאי עבודתו

הוצאת נסיעות

אישור על תקופת העבודה

המועד לתשלום שכר העבודה

תקופת מחלתו של העובד

פיצויי פיטורים

דמי מחלה

הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

המצאת טופס 161 ומכתב שחרור לחברת הביטוח

דמי הבראה

הזכות לחופשה שנתית

דמי חגים

המנוחה השבועית

ימי אבל

תחום יום העבודה

הוצאת נסיעות

הפסקות בעבודה

דיני עבודה

היעדרות מעבודה בשל נגיף קורונה

למה כוונה 14 ימים בבידוד? 14 ימים קלנדריים או 14 ימי עבודה ותשלום ימי מחלה? מדובר ב- 14 ימים קלנדריים (כולל ימי שישי ושבת) ולא בימי עבודה. כך למשל, מי שעובד 5 ימים בשבוע ובימי שישי ושבת לא עובד אז, על המעסיק לשלם בעבור ימי עבודה בלבד. למה הכוונה, למשל עובד...

התיישנות פנסיה

התיישנות, תזהרו!חשוב לשים לב לסוג פנסיה אשר נפתחה עבור עובד. היום לרוב קיימת פנסיה מקיפה אשר כוללת מרכיב אובדן כושר עבודה אולם, קיימות גם הפרשות לביטוח מנהלים אשר אינם כוללות מרכיב אובדן כושר עבודה. על כן, היה יש ביטוח מנהלים ואין בו מרכיב לאובדן כושר...

תשלום שעות נוספות

מעסיקים לא נהנים לשלם שעות נוספות או גמול שעות נוספות בעבודה. כידוע, לכל עובד שכיר כי שעות נוספות מזכות עובד לקבל תוספת שכר גמול שעות נוספות בשיעור 125% בגין שעתיים נוספות ראשונות ולאחר מכן, 150% בגין שעות נוספות ואילך. ביום עבודה בשבת או בחג עובד יכול...

פיטורים ללא שימוע

מעסיק שמחליט לפטר עובד או עובדת במקום עבודה חייב לזמנו או לזמנה לשיחת שימוע לפני פיטורים. א מדובר בהליך פורמאלי לגביו הרבה מעסיקים טועים ולא פועלים עפ''י חוק ולכן, משלמים עשרות ואף מאות אלפי שקלים בגין העדר הליך שימוע אלא, מדובר בזכויות יסוד של כל עובד...

פיטורים בזמן הריון

מיותר לציין, כי פיטורים עובדת בזמן הריון אסורים בהחלט ומנוגד לחוק. בתי דין אזוריים לעבודה פוסקים עשרות אלפי שקלים כ- 50,000 ש"ח לעובדת שפוטרה בזמן הריון. מדובר בפיטורים שלא כדין בזמן עבודה. אותו דין גם לעובדת שנמצאת בחופשת לידה מאושרת ומעסיק מחליט לפטר...

לא שילמו הבראה

במרבית המקרים תשלום עבור ימי הבראה או דמי הבראה מגיעים לעובד שכר כעבור 12 חודשים במקום עבודה. וותק של שנה ניתן לצבור גם באותו מקום עבודה כאשר התחלפו מעסיקים או קבלנים ואילו, עובד ממשיך לעבוד באותו מקום ברצף וללא הפסקה. לשים לב, כי מרבים מעסיקים טועים לגבי...

לא שילמו חופשה

תשלום ימי חופשה או פדיון חופשה ביום סיום עבודה להבדיל מניצול ימי חופשה במהלך העבודה ותשלום חופשה בגינם.  הזכאות לפדיון חופשה קמה כאשר קיימת יתרת ימי חופשה בלתי מנוצלים בתלושי שכר ואז, מגיע תשלום בגינם. כאשר טרם הסתיימו יחסי עובד מעביד אז, זכאות לימי חופשה...

לא משלמים נסיעות

מעסיק חייב להשתתף בהחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה פרט למקרים שקיימת הסעה מהבית לעבודה וחזרה או במקרים שי רכב צמוד או באם מקום עבודה פחות מ-500 מטר או שתי תחנות אוטובוס ממקום מגורים. מדובר בזכות קוגנטית שלא ניתן לוותר עליה. יחד עם זאת, אפשר לכלול נסיעות...

לא שולם שכר עבודה

ישנם מצבים שחברה או מעסיק לא משלמים משכורת כי נכנסו למצב כלכלי קשה וקיימת אי ודאות לגבי יתר תשלומי משכורת. אין מה להמתין, יש לפנות בהקדם לעורך לדיני עבודה ולדרוש כל הזכויות בטרם חברה תיכנס לחדלות פרעון עדיף לקבל כספים מהמעסיק המאשר להמתין לתשלום משכורת...

פוטרתי מעבודה:

עובד שפוטר מעבודה לא נמצא זכאי לפיצויי פיטורים.  אין דאגה יש לדרוש מכתב פיטורים או לשלוח פנייה ולקבל מכתב פיטורים ולדרוש כל הזכויות בגין סיום עבודה. יעקב שניטמן עורך דין לדיני עבודה יכול לסייע במימוש זכויות לקבלת פיצויי פיטורים. ...

איסור פיטורים בזמן מחלה

חל איסור מוחלט על מעביד לפטר עובד, שנעדר מעבודתו עקב מחלה, כל עוד העובד זכאי לנצל את תקופת המחלה הצבורה לזכותו, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימאלית כמשמעותה בסעיף 4 לחוק מחלה או כפי שקבוע בהסכם קיבוצי ו/או בצו הרחבה אליו משתייך המעסיק.   ...

איסור פיטורים במהלך טיפולי פוריות, הריון ולאחר הלידה

איסור פיטורים במהלך טיפולי פוריות – ע''פי סעיף 9 לחוק עבודה נשיםמעסיק לא יפטר עובד או עובדת בימי היעדרותם בגין טיפולים לקראת ילדם הראשון או השני, לפי סעיף 7 (סעיפים אלה מקנים לעובדים זכות להיעדר מן העבודה לצורך טיפולי פוריות, על חשבון מכסת ימי המחלה ובהתאם...

איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות:

סעיף 9 לחוק עבודה נשים קובע, כי מעביד לא יפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במשך תקופה של 90 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות. למעביד מותר לפטר את העובדת אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, ובתנאי שהפיטורים אינם עקב השהייה במקלט. עוד נקבע, כי...

דמי אבטלה

14.09.2018 כמה מהמובטלים בודקים את נכונות החישוב של דמי אבטלה, המתבצע ע"י המוסד לביטוח לאומי? ואם כבר, אז נבדקת כמות ימי אבטלה, העומדים לזכות המובטל. במקרים נדירים אנחנו בודקים איך חושב תעריף של יום האבטלה, עליו מבוסס תשלום הקצבה מסוג זה. וזה חבל. כפי...

פיצוי הלנת שכר

20.09.2018 בהתאם לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 עובד, אשר לא קיבל את שכרו ו/או את פיצויי פיטורים ו/את קצבתו בזמן, זכאי לפיצויי הלנת השכר. נתייחס להגדרות החוק: "שכר מולן" – שכר עבודה, שלא שולם לעובד עד ליום הקובע. " היום הקובע" לתשלום שכר ו/או קצבה– היום התשיעי, שלאחר תום...

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by