עורך דין מכירת נכס מקרקעין
עורך דין למכירת נכס בחיפה

עורך דין מכירת נכס מקרקעין חייב לוודא כי לקונים יש כל האמצעים הכספיים כדי לעמוד בלוח תשלומים בחוזה מכר ולדאוג למסירת מסמכים במועד לצורך העברת זכויות בטאבו ע"י הרוכשים. מוכרים נכס בחיפה? המדריך הזה בשבילכם.

 

תכנון מיסוי מקרקעין ותשלום מס שבח עורך דין מכירת נכס מקרקעין

 

  1. לפני ביצוע העסקה עורך דין מכירת נכס מקרקעין חייב לבדוק נושא מס שבח. לבדוק  אם מוכר נכס מקרקעין פטור או חייב בתשלום מס שבח בגין מכירת נכס מקרקעין. על עורך דין למכירת נכס בחיפה לבצע סימולציה מס שבח, במידה ויחול על המוכר. במקביל לבדוק תכנון מס כדי להקטין תשלום מס שבח, במידה וחל על מכירת נכס מקרקעין. 
  1. לפני ביצוע העסקה עורך דין מכירה נכס מקרקעין חייב לבדוק אם יש חובות לעירייה או מועצה מקומית,  חוב היטל השבחה ואף, לוודא מול המוכר שלא קיימים הפרות בנייה, פגמים נסתרים בנכס מקרקעין וכי המבנה לא הוכרז כמבנה מסוכן.

 

קונים נכס בחיפה? בדקו גם: עורך דין לקניית נכס בחיפה

אישור משכנתא ומימון בנקאי מטעם הקונים

 

  1. לפני ביצוע העסקה עורך דין מכירת נכס מקרקעין חייב לוודא קבלת אישור עקרוני בכתב למתן משכנתא לרוכשים נכס מקרקעין  בטרם חתימה על חוזה מכר.
  2. חשוב מאוד לרשום בהסכם מכר אי מתן משכנתא לרוכשים, מכל סיבה שתהיה, לא מונעת מהרוכשים לעמוד בחוזה ולשלם לפי לוח תשלומים שנקבעו בהסכם.
  3. על עורך דין למכירת נכס בחיפה לוודא כי המוכר קיבל מלוא התמורה בגין מכירת נכס מקרקעין.

מספקים שירות משפטי למוכר נכס מקרקעין, עריכת הסכמי מכר, המצאת אישורים ומסמכים נדרשים מרשויות המס וממשרדי הממשלה לצורך קידום מכירת נכס מקרקעין.