עורך דין מכירת נכס מקרקעין

עורך דין מכירת נכס מקרקעין חייב לוודא כי לקונים יש כל האמצעים הכספיים  כדי לעמוד בלוח תשלומים בחוזה מכר ולדאוג למסירת מסמכים במועד לצורך העברת זכויות בטאבו ע"י הרוכשים.

 

תכנון מיסוי מקרקעין ותשלום מס שבח עורך דין מכירת נכס מקרקעין

 

  1. לפני ביצוע העסקה עורך דין מכירת נכס מקרקעין חייב לבדוק נושא מס שבח. לבדוק  אם מוכר נכס מקרקעין פטור או חייב בתשלום מס שבח בגין מכירת נכס מקרקעין. על עורך דין מכירת נכס מקרקעין לבצע סימולציה מס שבח, במידה ויחול על המוכר. במקביל לבדוק תכנון מס כדי להקטין תשלום מס שבח, במידה וחל על מכירת נכס מקרקעין. 

 

  1. לפני ביצוע העסקה עורך דין מכירה נכס מקרקעין חייב לבדוק אם יש חובות לעירייה או מועצה מקומית,  חוב היטל השבחה ואף, לוודא מול המוכר שלא קיימים הפרות בנייה, פגמים נסתרים בנכס מקרקעין וכי המבנה לא הוכרז כמבנה מסוכן.

 

אישור משכנתא ומימון בנקאי מטעם הקונים

 

  1. לפני ביצוע העסקה עורך דין מכירת נכס מקרקעין חייב לוודא קבלת אישור עקרוני בכתב למתן משכנתא לרוכשים נכס מקרקעין  בטרם חתימה על חוזה מכר.
  2. חשוב מאוד לרשום בהסכם מכר אי מתן משכנתא לרוכשים, מכל סיבה שתהיה, לא מונעת מהרוכשים לעמוד בחוזה ולשלם לפי לוח תשלומים שנקבעו בהסכם.
  3. על עורך דין מכירת נכס מקרקעין לוודא כי המוכר קיבל מלוא התמורה בגין מכירת נכס מקרקעין.

 

מספקים שירות משפטי למוכר נכס מקרקעין, עריכת הסכמי מכר, המצאת אישורים ומסמכים נדרשים מרשויות המס וממשרדי הממשלה לצורך קידום מכירת נכס מקרקעין. 

 

Tweet
Share
Share