עורך דין קניית נכס מקרקעין
עורך דין לקניית נכס בחיפה

בעסקאות מקרקעין בין במכירת זכויות בדירה ובין ברכישת הדירה או חלק ממנה בחיפה ובכלל, לא מבצעים שום עסקה ללא בדיקת נכס מקרקעין, בדיקת זכויות, בדיקת בעלות ובדיקת מיסוי מקרקעין באמצעות עורך דין קניית נכס מקרקעין וכן, לבדוק אישור עקרוני ומימון בנקאי לפני קניית נכס מקרקעין.

 

בדיקת זכויות

רבים מאיתנו, כשמוצאים דירה ממהרים לחתום על זכרון דברים או חוזה מכר מבלי לבצע בדיקת זכויות מקיפות בנכס מקרקעין. מוציאים נסח טאבו במקרקעין ואז, רצים לחתום על החוזה – לעצור !!! 

 

לפני שחותמים על חוזה קניית  נכס מקרקעין חשוב מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין קניית נכס מקרקעין אשר מספק שירות משפטי נדרש בבדיקת זכויות משפטיות ובעלות בנכס מקרקעין:

 

 1. לבדוק קיום היתר בנייה לדירה !
 2. לבדוק אם הדירה תואמת לתשריט בנייה / תכנית דירה כפי שרשומה בעירייה ו/או במועצה מקומית ו/או ברשות מקרקעי ישראל  ו/או בחברה משכנת ולכל, הפחות לבדוק תשריט דירה בטאבו !
 3. לבדוק שלא מדובר במבנה מסוכן !
 4. לבדוק תכניות בעירייה, שינוי תב"ע, תכנית מתאר עירונית, תשלום היטל השבחה וכו'
 5. לבדוק תוספות בנייה, חריגים בנייה וכו'

בדיקת זכויות בעלות

 

 1. לבדוק בעלות בנכס לפי שמות ותעודות זהות
 2. אם נכס מקרקעין נמכר באמצעות יפוי כח ו/או מיופה כח יש לוודא מול הבעלים את נושא החתימות, מועד ופרטי מיופה כח
 3. ככל שהנכס המקרקעין התקבל בירושה או מכח צוואה, יש לקבל עותק מהצוואה ולוודא כי לא קיימים יורשים נוספים להם יש זכויות בדירה. 
 4. לבדוק אם לא רובצים עיקולים, שעבודים וחובות אחרים ע"י בעלי זכויות בנכס מקרקעין
 5. לבדוק שהמוכר לא הכריז על עצמו כפושט רגל ו/או לא נפתחו כנגדו הליכי חדלות פרעון.
 
מוכרים נכס בחיפה? בדקו גם: עורך דין למכירת נכס בחיפה

 

בדיקת מיסוי מקרקעין

 1. לפני ביצוע העסקה עורך דין קניית נכס מקרקעין חייב לבדוק נושא מס שבח. אם המוכר פטור או חייב בתשלום מס שבח בגין מכירת נכס מקרקעין 
 2. לפני ביצוע העסקה עורך דין קניית נכס מקרקעין חייב לבדוק אם לא קיים חוב היטל השבחה לעירייה או מועצה מקומית לתכנון ובנייה

אישור משכנתא ומימון בנקאי

 1. לפני ביצוע העסקה עורך דין לקניית נכס בחיפה חייב לוודא קבלת אישור עקרוני בכתב למתן משכנתא  בטרם חתימה על חוזה מכר
 1. לפני ביצוע העסקה עורך דין קניית נכס מקרקעין מומלץ מאוד לבצע שמאות מוקדמת של הנכס. שמאי מקרקעין לא רק בודק אישורים, היתרים ומצב תכנוני של הדירה אלא, גם מעריך שווי של נכס מקרקעין כבטוחה לבנק. במילים אחרות, כדי להגיע לעסקה בראש שקט ולדעת מראש שהבנק יאשר משכנתא לנכס שלכם בסכום מבוקש, מומלץ מאוד להגיע מוכנים עם שמאות מוקדמת. 

העברת זכויות בעלות בטאבו

 

עורך דין קניית נכס מקרקעין חייב לקבל ולבדוק שכל מסמכי העברה לצורך רישום הנכס במקרקעין ע"ש הרוכשים הם תקינים ומלאים. לצורך העברת זכויות בטאבו ע"ש הרוכשים יש לקבל אישור מס שבח, אישור מס רכישה, אישור עירייה לטאבו, שטרי מכר חתומים ומאומתים כדין, שטרי משכנתא וכו'

 

מספקים שירות משפטי לקונה נכס מקרקעין, כולל בדיקה מקיפה של זכויות בעלות ומשפטיות בנכס מקרקעין עורך דין קניית נכס מקרקעין.