קטגוריה: שכר

מאמרים מקצועיים

מכתב התפטרות

מכתב התפטרות

מכתב התפטרות ? דרך המלך היא שאם עובד רוצה לעזוב את מקום העבודה הוא נדרש לתת הודעה על רצונו למעסיק, הודעה זו נקראת מכתב התפטרות. מאידך, אם המעסיק רוצה לפטר

קרא עוד »
תלוש שכר כדין

תלוש שכר כדין

תלוש שכר כדין זה מסמך רשמי, שנותן המעביד לעובד במקביל לתשלום השכר. חשבי שכר ורואי  חשבון טועים ואנו משלמים את מחיר. עובדה זו, מתייחסת במידה רבה גם כלפי שכירים וגם

קרא עוד »
תשלום שכר מינימום

תשלום שכר מינימום

תשלום שכר מינימום  לא תאמינו אבל, גם היום בשנת 2021 בישראל ניתן למצוא מעסיקים אשר רושמים בתלושי שכר שהוא נמוך משכר מינימום במשק. שכר מינימום לשעה לחודש 08/2021 עומד על

קרא עוד »
בודק שכר עבודה

שכר מבוטח פנסיוני בתלוש שכר

שכר מבוטח פנסיוני בתלוש שכר כהגדרת שכר, המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 ותקנות פיצויי פיטורין, התשכ"ד – 1964. שכר מבוטח מורכב משכר בסיסי

קרא עוד »
דמי חגים, דמי חגים בענף אפיה

דמי חגים

דמי חגים מהיום בזכות ייצוג הולם בבית הדין הארצי לעבודה של משרד עורכי דין יעקב שניטמן דיני עבודה – נעשה מהפך ותקדים ! תשלום בגין עבודה בחג ודמי חגים בשיעור

קרא עוד »
זכויות מעסקים בעידן הקורונה, חופשה ללא תשלום נגיף קורונה , פערי השכר בין נשים לגברים בישראל

חופשה ללא תשלום נגיף קורונה

חופשה ללא תשלום נגיף קורונה זכאות מעסיקים להוציא עובדים לחל"ת חופשה ללא תשלום נגיף קורונה ועובדים יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה ממוסד לביטוח לאומיץ מי שיצא לחופשה ללא תשלום ,

קרא עוד »
דמי חגים, דמי חגים בענף אפיה

דמי חגים בענף אפיה

דמי חגים בענף אפיה בהתאם לצו ההרחבה בענף האפיה עובדים המועסקים בענף, זכאים לתשלום דמי חגים בעד 17 ימי חג לשנה כדלקמן: 7 ימי פסח ועוד 2 ימים הצמודים לחג

קרא עוד »
מועד תשלום שכר עבודה, שינוי בתוספת הפנסיונית בשכר, המעסיק חייב להתחשב בגילו של העובד בטרם מפטר אותו

מועד תשלום שכר עבודה

מועד תשלום שכר עבודה בסעיף 9 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 נקבע במפורש כי שכר עבודה ישולם לא יאוחר מיום ה- 9 לחודש העוקב , אשר בתום החודש בעדו

קרא עוד »
תוספת ותק בענף אפיה

תוספת ותק בענף אפיה

תוספת ותק בענף אפיה תנאי העסקתם של עובדי ענף האפייה בישראל מוגנים בהסכמי עבודה קיבוציים ו/או בצו ההרחבה בענף. ההסכמים מקנים לעובדי אפיה הטבות מיוחדות, בין היתר: תוספת ותק לעובדים

קרא עוד »
מומחה לחישוב שכר

תאום מס ביטוח לאומי

תאום מס ביטוח לאומי לא כל עובד שכיר, שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד ו/או מקבל פנסיה מוקדמת בנוסף להכנסתו מעבודה מודע לצורך בהגשת תאום מס של ביטוח לאומי למעסיקו המשני,

קרא עוד »
תגמול שעות נוספות, שכר בסיסי

חובה לשלם לעובד תגמול שעות נוספות, גם אם השעות הנוספות לא אושרו לביצוע מראש ע"י מעסיקו.

תגמול שעות נוספות בבית הדין האזורי לעבודה בת"א נדון אחד העניינים האקטואליים בדיני העבודה, האם המעסיק חייב לשלם לעובדו התגמול בגין שעות עבודה חורגות (שעות נוספות), אשר העובד ביצע, למרות

קרא עוד »
מומחה לחישוב שכר

מומחים לחישוב שכר

מומחים לחישוב שכר עו"ד ונוטריון יעקב שניטמן יעקב שניטמן עורך דין ונוטריון המתמחה בדיני עבודה. יעקב שניטמן עורך דין משנת 2003, מייסד משרד עורכי דין משנת 2004. מומחה לדיני עבודה,

קרא עוד »
תגמול שעות נוספות, שכר בסיסי

שכר בסיסי

שכר בסיסי שכר, לו זכאי העובד בגין עבודתו הרגילה בפרק זמן מוגדר (שכר שעתי, יומי, חודשי) ללא תוספות כגון: שעות נוספות, מענקים, החזר הוצאות (נסיעות, החזקת רכב, אש"ל, טלפון וכו').

קרא עוד »
תוספת ותק, הפרשות לפנסיית החובה

תוספת ותק

תוספת ותק עובד, שבמקום עבודתו נחתם הסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה, המאשר תשלום תוספת ותק, זכאי לתוספת שכר בהתאם לשנות הוותק שלו בעבודה. ב"תלושדין" בודקים את זכאותו של העובד

קרא עוד »
משכורת 13, גמול שעות נוספות

משכורת 13

משכורת 13 במקרים מיוחדים משולם לעובדים מענק כספי חד שנתי בגובה משכורת חודש או בסכום אחר. המענק משולם מכוח הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה או מכח הסכמי עבודה אישים. ב"תלושדין"

קרא עוד »
מועד תשלום שכר עבודה, שינוי בתוספת הפנסיונית בשכר, המעסיק חייב להתחשב בגילו של העובד בטרם מפטר אותו

תקדים משפטי חדש: שינוי בתוספת הפנסיונית בשכר לא יחשב כהרעה מוחשית בתנאי העסקה ולא תהווה סיבה להתפטרות.

שינוי בתוספת הפנסיונית בשכר עובד, אשר הועסק כסוכן מכירות בחברה ושכרו הורכב משכר מינימום פלוס תוספת עמלת מכירות, כאשר רכיב התוספת היווה חלק נכבד משכרו, הגיש את התפטרותו בטענה כי

קרא עוד »
דמי מחלה, שכר מלא בתקופות החגים למאבטחי בתיה״ס

דמי מחלה

דמי מחלה עובד, שנעדר מעבודתו עקב מחלה ע"ס אישורים רפואיים זכאי לקבל מהמעסיק דמי מחלה בשיעור הנקבע עפ"י חוק או עפ"י תנאים המיטיבים יותר, אשר מגיעים לו בהתאם להסכם עבודה

קרא עוד »
גמול שעות נוספות, שלילת זכות לדמי חגים

שלילת זכות לדמי חגים

שלילת זכות לדמי חגים עובד, שהועסק בשכר שעתי, תבע את מעסיקו, בין יתר זכויותיו, שלא קיבל כדין, לתשלום דמי חגים: הן עבור ימי חג, שלא העוסק בהם, למרות שעבד בסמוך

קרא עוד »
משכורת 13, גמול שעות נוספות

גמול שעות נוספות

גמול שעות נוספות שעות נוספות – הן שעות, אשר בוצעו ע"י עובד מעבר למסגרת יום עבודה רגיל. לעובדים, המועסקים 5 פעמים בשבוע, תקן שעות העבודה ביום גדול יותר, מאשר לעובדים

קרא עוד »
שכר עבודה ביום הבחירות, קיצור שעות עבודה

שכר עבודה ביום הבחירות

שכר עבודה ביום הבחירות עובד אשר אינו עובד ביום הבחירות, זכאי לתשלום שכר עבודה עבור יום הבחירות, בהתאם לסעיף 97ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה-1965.(1) עובד אשר מועסק בפועל ביום

קרא עוד »
דמי אבטלה, אין יותר שעות נוספות במשמרות כפולות

דמי אבטלה

דמי אבטלה כמה מהמובטלים בודקים את נכונות החישוב של דמי אבטלה, המתבצע ע"י המוסד לביטוח לאומי? ואם כבר, אז נבדקת כמות ימי אבטלה, העומדים לזכות המובטל. במקרים נדירים אנחנו בודקים

קרא עוד »
טעויות נפוצות בתלושי השכר

טעויות נפוצות בתלושי השכר

טעויות נפוצות בתלושי השכר עובדים רבים לא נהנים מזכויותיהם החוקיות בתחום השכר ובתחום הזכויות הסוציאליות – כך לפי סקר שערכה חברת עוקץ מערכות, שבחן כ-2,500 תלושי שכר שהופקו על ידי

קרא עוד »
זכויות עובדים, מדרגות מס

מדרגות מס – על מה ולמה?

מדרגות מס כולנו שמענו בעבר את המונח מדרגות מס פעם אחר פעם, אבל מה הוא בעצם אומר? אנשים רבים לוקים בחוסר ידע משמעותי כשמדובר על מדרגות מס הכנסה על אף

קרא עוד »
תשלום דמי חגים, הפרשי ניכוים חלק עובד

תשלום דמי חגים

תשלום דמי חגים – כל מה שחשוב לדעת במדינת ישראל נהוג להעניק לעובדים שכירים חופשה בשכר בימי החג לפי חופש הפולחן והדת שלהם. העובדים, רשאים לבחור בין ארבע הדתות המובילות

קרא עוד »
המשכורות הכי גבוהות בענף, ממה מורכב תלוש משכורת? המידע והתקשורת

ממה מורכב תלוש משכורת?

ממה מורכב תלוש משכורת? מלבד מידע אינפורמטיבי כגון: שם העובד והמעסיק, כתובתם, תאריכי תחילת העבודה, לידה של העובד וכו' – בתלוש משכורת מופיע גם מידע מקצועי, באמצעותו ניתן לפענח איך

קרא עוד »
קורס הכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה והרווחה, שכר נמוך יותר מהמינימום,

איזו משכורת תרוויחו אחרי שתסיימו קורס הכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה והרווחה?

שכר קורס הכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה והרווחה אחוזי ההשמה הגבוהים ביותר בקרב בוגרי קורסים מקצועיים מטעם המדינה, נרשמו בענף ניהול מעון יום. מדובר ב- 82% מהבוגרים שהשתלבו בהצלחה בתחום.

קרא עוד »
נתוני שכר בישראל, למה השכר שלנו נמוך?, העלאת שכר המינימום

דו"ח נתוני שכר בישראל: 21% מתושבי ישראל מתחת לקו העוני, 37% מרוויחים פחות מ- 5,000 שקל בחודש, המנכ״לים מרוויחים פי 79 משכר המינימום

נתוני שכר בישראל בשנת 2015, 30% מכלל השכירים בישראל קיבלו שכר המוגדר על ידי ה- OECD כשכר נמוך המוערך בכ- 2/3 מן ההכנסה החציונית במשק ופחות מ- 5,000 שקל. במאיון

קרא עוד »
ניכוי יום מחלה, פיצויים כעובד קבוע,

ניכוי יום מחלה – הכנסת אישרה בקריאה ראשונה: או שהמעסיק ינכה יום מחלה ממצבת הימים או משכרו של העובד

ניכוי יום מחלה  מעסיקים רבים מנכים משכרו של העובד שכר של יום היעדרות אחד ובו זמנית מנכים את היום הזה מהכנסה השנתית הצבורה של ימי המחלה להם זכאי העובד.  כתוצאה

קרא עוד »
נתוני שכר בישראל, למה השכר שלנו נמוך?, העלאת שכר המינימום

למה השכר שלנו נמוך? הנתונים של בנק ישראל וה- OECD מוכיחים כי ההון האנושי בישראל נחות

למה השכר שלנו נמוך? תלמידי ישראל הם בעלי הציונים הנמוכים להחריד, אשר גדלים ונעשים למבוגרים בעלי יכולות מקצועיות הנמוכות להחריד; הסקר בוחן שלוש מיומנויות עיקריות: מתמטיקה, קריאה וכתיבה ומיומנות דיגיטלית.

קרא עוד »
קורס הכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה והרווחה, שכר נמוך יותר מהמינימום,

דו"ח השכר: רוב עובדי הקבלן בגופים ציבוריים ובמשרדי הממשלה מקבלים שכר נמוך יותר מהמינימום

שכר נמוך יותר מהמינימום 90% מעובדי הקבלן מקבלים שכר הנמוך מהשכר הממוצע במשק. ברשויות המקומיות מדובר ב- 94% מהעובדים, בתאגידים – 91% מהעובדים, ובחברות הממשלתיות – 73% מהעובדים מקבלים פחות

קרא עוד »
קורס הכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה והרווחה, שכר נמוך יותר מהמינימום,

סקר חדש: אצל רוב השכירים בישראל יש טעויות בחישוב השכר, כי רק 30% מחשבי השכר למדו את התחום

טעויות בחישוב השכר במקום השני בשכיחות טעויות בחישוב השכר – טעויות בחישוב גמול מחלה לעובדים. אחריהן – טעויות הקשורות לטופס 101 (הקלות במס הכנסה, שינוי סטטוס משפחתי וכו'), טעויות בחישוב

קרא עוד »
פיצויי תאונת עבודה, ניכוי שכר עובדים

ניכוי שכר עובדים – חברת ניקיון ואבטחה מדרום הארץ במשך שנים ניכתה סכומים משכרם של העובדים ולא העבירה אותם ליעדם

ניכוי שכר עובדים בכתב האישום מתוארים מקרים בהם החברה ניכתה סכומי כסף עבור קרנות פנסיה אך לעולם לא העבירה אותם ליעדם. חלקם כן הועברו אך באיחור ניכר. החברה גם ניכתה

קרא עוד »