ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני

על פי צו הרחבה לביטוח מקיף פנסיוני החל מ- 1/1/2008 כל עובד שכיר במשק הישראלי (מעל גיל 20 לאישה ומעל גיל 21 לגבר) זכאי להפרשות מעסיקו לקופה פנסיונית לצורך שמירה והבטחת לו זכויות פנסיה ופיצויים בעתיד.

מלבד הזכויות המפורטות בחוק, בענפי עבודה מסוימים קיימים תנאי ביטוח פנסיוני, המיטיבים עם העובדים: הן בתחולת הביטוח והן בשיעורי ההפרשות לקופה. וזאת בהתאם להסכמי עבודה קיבוצים, החלים על ענף העבודה ו/או על קבוצת העובדים ו/או על ארגון העבודה מסוים, בו מועסק העובד.

בארץ קיימים סוגים שונים של קופות פנסיוניות (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל). זכותו של עובד לבחור סוג הקופה ולהודיע למעסיקו על רצונו להיות מבוטח בה.
לעובדים ותיקים בסקטור הציבורי קיים סוג ביטוח פנסיוני נוסף – פנסיה תקציבית, בה הפסיקו לבטח את העובדים החדשים החל מ- 1/11/2001.

מדי תקופה המעסיק מעביר כספים לביטוח הפנסיוני של העובד בגין כל חודש העסקת העובד. הסכומים, מחושבים בהתאם לרכיבי שכרו הפנסיוניים של העובד וכוללים חלקו של המעביד (תגמולים פנסיוניים, פיצויים ו/או אובדן כושר עבודה) וחלקו של העובד (ניכוי העובד לתגמולים פנסיוניים).
ב"תלושדין" בודקים את הפרשי הסכומים, אשר המעסיק היה חייב לרשום בתלושי המשכורת של העובד לפי דין, לבין אלו, הרשומים בתלושים בפועל.
מלבד זאת, ב"תלושדין" בודקים את הפרשי הסכומים, הרשומים בתלושי המשכורת של העובד, לבין אלו, אשר בפועל הופקדו לקופה פנסיונית של העובד לפי הפירוט להלן:
* תגמולים פנסיונים (הפרשות המעסיק)
* תגמולים פנסיונים (ניכוי העובד)
* פיצויי פיטורים (הפרשות המעסיק).

ב"תלושדין" בודקים את שיעור ההפרשות לקופות הפנסיוניות בהתאם לצווי ההרחבה ו/או הסכמי עבודה קיבוציים ו/או אישיים, החלים על העובד, כולל השינויים, אשר חלו בתקופת העסקתו של העובד במקום עבודתו. למשל, אם העובד מבוטח לפי צווי ההרחבה לביטוח פנסיוני חובה, הבדיקה ב"תלושדין" מתבצעת בהתאם לאחוזי הפרשות מעסיק/ניכוי עובד, אשר לפי צווי ההרחבה השתנו משנת 2008 עד יום הפסקת עבודתו ו/או עד ליום עריכת הבדיקה.

אילו רכיבי שכר נחשבים לרכיבים פנסיוניים?
ישנם רכיבי שכר פנסיוניים בסיסים, הנקבעים לפי חוק וחייבים להוות בסיס לצורך חישוב הפרשות של כל מעסיק לקופה פנסיונית של העובדים שלו והם: שכר יסוד, תוספת ותק ו/או שכר משולב, תוספת יוקר, תוספת מקצועית או מחלקתית, תוספת משפחה וכל תוספת קבועה, אשר אינה מותנית בתנאי מסוים.
מלבד זאת, לעובדים שעתיים ו/או יומיים, להם שכר משולם לפי תעריף שעה/יום, חובה על המעסיק להפריש לפנסיה בגין דמי חופשה, דמי חגים, דמי מחלה, דמי לידה, מילואים. על-פי נתוני הבדיקות ב"תלושדין" אותרו לא מעט מעסיקים, אשר "שכחו" להפריש כספי פנסיה על רכיבי השכר האלה.
מלבד זאת, בהתאם להסכמי שכר קיבוציים בענפי עבודה שונים, נקבעו רכיבי שכר נוספים, המהווים בסיס לשכר הפנסיוני. כך, רכיבי שכר פנסיוניים נוספים יכולים להיות: תוספות הסכמי שכר קיבוציים משנים 2001, 2009, 2016 ואח', דמי הבראה, תוספת משמרת, תוספת ערבה וכו'.
לפי הסכמי שכר קיבוציים בסקטור הציבורי וגם לעובדים אצל קבלני עבודה, אשר נותנים שירות לסקטור הציבורי רכיבי של עבודה נוספת והוצאות נסיעה הפכו לרכיבי שכר פנסיוניים אך לפי שיעורי ההפרשות שונים לפנסיה מהשכר הבסיסי.

מלבד זאת, במקומות עבודה מסוימים קיים גם הסדר ההפרשות מיטיב , הנקבע במהלך משא ומתן עם המעסיק ונרשם בהסכמי עבודה אישיים של העובדים.
מדוע חשוב לבדוק את סכומי הפרשות המעסיק לקופה פנסיונית? כל עובד רוצה לבטח לעצמו הכנסה מספקת בפרק ב' לחייו – בפנסיה. בתנאי שהוא מבוטח בפנסיה צוברת חדשה, אליה מועברות הפקדות המעסיק מדי חודש, לכל "מנת" ההפקדות ישנה חשיבות לתוצאה סופית, שאמור לקבל העובד בפנסיה. בקופה פנסיונית מסכמים את הממוצע של כל ה"מנות", אשר הופקדו. אם הופרשו פחות כספים, ממה שהעובד היה זכאי בתקופת עבודתו (משכר פנסיוני ו/או אחוז הפרשות נמוך יותר ו/או מהפקדות לא סדירות ו/או לא בגין כל תקופת הזכאות) – כך גם מתקבלת תוצאה נמוכה יותר של הפנסיה.

עובד, המודע להפרות זכויותיו הפנסיוניות, יכול לדרוש אצל מעסיקו השלמת הזכויות ו/או קבלת פיצוי כספי הולם לפי העניין.

אינה לובין
מבקרת, חב' "תלושדין"

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.