דיני עבודה בעידן הקורונה

גמול שעות נוספות

שעות נוספות – הן שעות, אשר בוצעו ע"י עובד מעבר למסגרת יום עבודה רגיל. לעובדים, המועסקים 5 פעמים בשבוע, תקן שעות העבודה ביום גדול יותר, מאשר לעובדים 6 פעמים בשבוע.
במקרים מסוימים שעות נוספות ניתן לאמוד רק על סמך ביצוע מלוא שעות שבועיות.

תשלום עבור שעות נוספות מבוסס על תעריף לשעה בהתאם לשכר רגיל פנסיוני ובהתאם לתקן שעות העבודה בחודש. התגמול משולם בשיעורים של 125% על שעתיים הראשונות מעבר לתקן היומי, ו- 150% על שעה שלישית ואילך מעבר לתקן היומי.

אם שעות נוספות בוצעו ביום מנוחה שבועי ו/או בחג , התגמול יגדל בהתאמה ל- 175% ול- 200%.

אם שעות נוספות בוצעו במשמרות ערב ו/או לילה, התגמול יחושב בהתאם להסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה, החל על עובד ו/או מעסיק.

בתלושדין בודקים חישוב שעות עבודה נוספות על סמך דו"חות הנוכחות של עובדים, ובהתאם לסידור העבודה והסכם עבודה, החל על העובדים.

שינוי גודל גופנים