הודעה מוקדמת על פיטורי עובד

הודעה מוקדמת על פיטורי עובד

לפי חוק קיימת חובה לתת הודעה מוקדמת (להודיע בכתב מראש) על פיטורי עובד או על התפטרותו. במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת, ישולם חלף הודעה מוקדמת בגובה שכר העובד, אותו היה מקבל אילו היה מקבל הודעה מוקדמת כדין.
בתלושדין בודקים את זכאותו של העובד לחלף הודעה מוקדמת ומחשבים הפרשי שכר, המגיעים לעובד לפי דין, במידה ולא קיבל הודעה מוקדמת ו/או קיבל רק חלק מהתשלום.

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.