הפרשים לפנסיה (עפ״י דו״חות קופ״ג).

הפרשים לפנסיה (עפ"י דו"חות קופ"ג)

מעסיק חייב לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, אשר מתבצע באמצעות הפרשת כספי פנסיה/פיצויים, חלקו של מעסיק וגם חלקו של עובד, לביטוח הפנסיוני של העובד.
בתלושדין בודקים האם קיים הפרש בין סכומים, הרשומים בתלושי משכורת של עובד, לבין סכומים, אשר בפועל הופקדו לקופת הגמל של העובד.

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.