דיני עבודה בעידן הקורונה

הפרשי תשלום בגין שווי יום חופשה

הפרשי תשלום בגין שווי יום חופשה

לעובד בשכר (שעתי, יומי) דמי חופשה מחושבים לפי שכרו הרגיל הממוצע ב- 3 חודשים, הכי מלאים בשנת עבודתו האחרונה, שקדמה לחופשה ומחולקים למספר ימי העבודה בחודש (21.67 ימים, לעובדים 5 פעמים בשבוע או ל- 25 ימים, לעובדים 6 פעמים בשבוע) ול- 3 חודשים.
בתלושדין בודקים את הפרשי התשלום, אשר שילם המעסיק בתקופת העסקתו לבין התשלום, לו זכאי העובד לפי חוק.

שינוי גודל גופנים