התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר לידה – דינה פיטורים וקבלת דמי אבטלה ופיטורים

דמי אבטלה ופיטורים

נשים רבים, גם גברים לא מעטים, מוצאים את עצמם לאחר לידת ילד מתמודדים עם השאלה – האם להמשיך לעבוד במקום עבודתם הנוכחי או שמא להתפטר? האם מהלך זה לא ישלול מהם  פיצויי פיטורים והאם יהיו זכאים לדמי אבטלה?

הזכות לקבל פיצויי פיטורים אינה מוקנית לעובד בכל מקרה של סיום יחסי עבודה. על אחת כמה וכמה כשהעובד עוזב את מקום עבודתו מרצון. למעשה, ככלל, עובד אשר התפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים מלבד המקרים שחל על העובד הסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. התפטרות לאחר לידת ילד לצורך הטיפול בו – היא אחת המקרים הללו בגינו כן מגיעים לעובד או העובדת המתפטרת פיצוי פיטורים.

התופעה של התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר לידה, מוכרת היטב בישראל. נשים רבים, גם גברים לא מעטים, מוצאים את עצמם לאחר לידת ילד מתמודדים עם השאלה – האם להמשיך לעבוד במקום עבודתם הנוכחי או שמא להתפטר? האם מהלך זה לא ישלול מהם  פיצויי פיטורים והאם יהיו זכאים לדמי אבטלה?

החוק קובע כי עובדת אשר מתפטרת מעבודתה לצורך טיפול בילד עד 9 חודשים לאחר הלידה, תחשב כמפוטרת עם כל ההשלכות הכרוכות בכך. זאת אומרת, אם העובדת החליטה להתפטר בשל הרצון להישאר בבית ולטפל בילד היא תהיה זכאית לפיצויים. בכל הקשור לגברים אשר מעוניינים לבצע מהלך זה, עליהם לעמוד באחד מהתנאים הבאים: בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת שכירה במשך 6 חודשים רצופים לפני התפטרותו, הילד נמצא בחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי של הגבר וזאת עקב נכות או מחלה של בת הזוג, בת הזוג היא עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים קודם ללידה.

גובה פיצויי פיטורים ייחשבו בהתאם לכלל הנהוג: משכורת של חודש אחד על כל שנת עבודה וזאת בהתאם לוותק, היקף המשרה, חוזה עבודה אישי, הסכמים קיבוציים או הרחבות.

כדי לזכות בפיצויי פיטורים בשל הרצון לטפל בילד יש לנהוג בהתאם לכלל הקבוע בחוק. על העובד או העובדת לתת למעסיק הודעה מוקדמת בהתאם למפורט בחוק, וזאת בפרק הזמן של 9 חודשים ממועד הלידה.

ומה קורה לעובד או לעובדת שלא רוצים להתפטר אלא רק לשנות את היקף המשרה או תנאי העסקתם? כך למשל, אם העובד או העובדת עבדו לפני הלידה במשמרות וכעת הם רוצים לעבוד בשעות קבועות ונוחות להם, ניתן לבקש זאת מהמעסיק. במקרה שאין כאלה משרות פנויות או אין למעסיק אפשרות להתחייב לתנאי עבודה חדשים, רשאי העובד או העובדת להתפטר ולהודיע שזוהי סיבת הפיטורים. כמו כן, במקרה כזה יהיו זכאים העובדים לקבל דמי אבטלה באופן מיידי, בשונה מקבלת דמי אבטלה במקרים אחרים אשר לא ניתנים באופן מיידי אלא בחלוף 90 ימים ממועד סיום העסקה.

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
בודק שכר עבודה

אישור בודק שכר

מתן אישור בודק שכר למעסיקים, חברות ובעלי עסקים לפי דרישת משרד העבודה בטרם נקיטת הליכים מנהליים ו/או פליליים. בדרך כלל, אישור בודק

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.