דיני עבודה בעידן הקורונה

התפטרות לרגל מצב בריאות לקויה

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 קובע:
"התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים".

על מנת שעובד המתפטר בשל מצב בריאותו הוא, או בשל מצב בריאותו של בן משפחתו, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, עליו להוכיח, כי זה היה הגורם להתפטרות וכי מצב הבריאות היה קיים במועד ההתפטרות, ובגינו לא יכול היה העובד להמשיך לעבוד.
במסגרת נטל ההוכחה, על התובע להביא ראיות באמצעות ממצאים רפואיים, כי מצב בריאותו לא איפשר לו להמשיך לעבוד אצל המעסיק.

(ראו- דב"ע נג / 3-210, אהרון רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ, פד"ע כז 514; דב"ע נז/ 3-57 סנונית הדגמות וקידום מכירות (1989) בע"מ – שולמית פרץ, פד"ע ל' 364 .

שינוי גודל גופנים