זכויות במקום העבודה: סיכום 2015

זכויות במקום העבודה

חופשת לידה ושעת הנקה לגברים, הוצאת סעיף "אבחון המחלה" מתעודת המחלה, פסק דין שקבע כי אין לנכות שכר על הפסקות קצרות של 10 דקות, מסירת הודעה בכתב למועמדים לתפקיד ועוד… מערכת תלושדין מסכמת את 2015

העלאת שכר מינימום
החל מ- 1 באפריל 2015 שכר המינימום בישראל עלה מ- 4,300 שקל לחודש ל- 4,650 שקל לחודש. זו הייתה הפעימה הראשונה מתוך ארבע המתוכננות, זאת בעקבות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית לארגוניים עסקיים שונים, גם במגזר הציבורי. בפעימה השנייה המתוכננת ביולי 2016 שכר המינימום יעלה ל- 4,825 שקל לחודש ובפעימה השלישית הוא יגיע ל- 5,000 שקל לחודש ובפעימה הרביעית ל- 5,300 שקל לחודש.

העלאת שכר המינימום של נהגי אוטובוסים
החל מ- 1 בינואר 2016 שכר המינימום של נהגי האוטובוסים בישראל עלה ל- 39 שקל לשעה. ההחלטה שהתקבלה מנעה את השביתה הגדולה. מדובר בתוספת של 20% לשכרם של נהגי האוטובוסים של 15 חברות התחבורה הציבוריות השונות ברחבי הארץ. עד כה קיבלו הנהגים שכר של 32-33 שקל לשעה.

איסור אפליית עובדים בשל מקום מגוריהם
החל מ- 1 באפריל 2015 נכנס לתוקף חוק האוסר להפלות עובדים בשל מקום מגוריהם. למעסיקים מותר לשאול את העובדים הפוטנציאליים המגיעים לראיונות היכן הם מתגוררים אך החוק אוסר עליהם להתייחס לפרט זה כשיקול בעת קבלת התפקיד. על המעסיקים חל איסור לדחות מועמדים לתפקיד על סמך מקום מגוריהם. עכשיו הם צריכים לתת הזדמנות שווה לכולם וזאת בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אך אין זה אומר שהחוק הופך לנטל עבור המעסיק. עובד אשר מתגורר רחוק יקבל החזרי נסיעות עד לתקרה של 26.4 שקל ליום עבודה.

הקלות לנפגעי תאונות עבודה
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את עקרונות הרפורמה החדשה בתחום מערכת הבריאות בישראל המתייחסת לשכירים אשר נפגעו מתאונת עבודה, וזאת במסגרת תיקון בחוק ההסדרים של חוק הביטוח הלאומי. נפגעי תאונות עבודה, בכדי לקבל טיפולים בקופת החולים שלהם עליהם הם משלמים כיום מכספם, יהיו צריכים להציג אישור תאונת עבודה בתוך 45 ימים והטיפול יהיה ללא תשלום. יוזמה בהחלט מבורכת שתעלה למשרד הבריאות כ- 500 מיליון שקל. נותר רק להמתין שהיא תאושר באופן סופי.

חופשה שנתית מינימלית בת 21 יום
תרבות העבודה בישראל השתנתה בשנים האחרונות באופן ניכר. ולא רק בישראל. אם בעבר אנשים היו עובדים כמה עשורים במקום עבודה אחד, הרי היום הם מחליפים אותו בתדירות גבוהה. זה לגיטימי לגמרי אך מה לגבי החופשה השנתית המצטברת? מסתבר שהיא התקצרה משמעותית בהשוואה לחופשות שהיו מקבלים ההורים שלנו. לכן, הוגשה לכנסת הצעה לפיה החופשה השנתית המינימלית תגדל ל- 21 ימים, כבר מהשנה הראשונה להעסקה. כיום בכל אחת מארבעת השנים הראשונות מקבל השכיר 14 ימי חופשה ברוטו. רק בשנה העשירית החופשה מתארכת ל- 24 ימים ברוטו.

מסירת הודעה בכתב למועמדים לתפקיד
השנה נכנס לתוקף תיקון לחוק הודעה לעובד, שקובע לראשונה חובת מסירת הודעה בכתב למועמדים לתפקיד אודות התקדמות הליך ההשמה שלהם. ההודעה על התקדמות בהליכי המיון תימסר למועמדים אחת לחודשיים לפחות מיום הגשת המועמדות לתפקיד. הודעה על אי קבלת התפקיד תימסר למועמדים לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו מועמד אחר קיבל את התפקיד. עם זאת, חלה על המעסיקים חובה להודיע על אי קבלת התפקיד אך לא חלה עליהם חובה לנמק את החלטתם. כמו כן, החוק לא חל על מקרים עם תקופת העסקה שאינה עולה על 30 ימים.

סעיף "אבחון מחלה" בתעודת מחלה
ב- 4 בנובמבר 2015 נכנס לתוקף תיקון לתקנות דמי מחלה, לפיו סעיף "אבחון המחלה" לא יצוין בתעודת המחלה שעל העובד להציג למעסיקו בעת היעדרותו מהעבודה בשל מחלה. עד שתיקון לחוק זה נכנס לתוקף, היה על העובדים לציין את סיבת המחלה בתעודת המחלה מה שהיה מביך רבים מהחולים. אם מידע רפואי הוא מידע חסוי הוא חייב להיות חסוי גם בפני המעסיק.

הפסקה קצרה של 10 דקות זה זמן עבודה
פסק דין של ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי הפסקה קצרה של 10 דקות לא תיחשב להפסקה אותה יש לנכות משכרו של העובד. השופט צבי פרנק דן בתיק בו העובדים בחברת "תבניות כל בע"מ" היו יוצאים מידי יום להפסקות קצרות של 20 דקות במצטבר להתרעננות. המעסיק היה מנכה את ההפסקות  משכרם וזאת מסתבר בניגוד לחוק. לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בישראל, עובד שכיר במשרה של 6 שעות ביום לפחות זכאי להפסקה בת 45 דקות עד 3 שעות לכל היותר. הפסקה זו לא נחשבת לשעות העבודה של העובד והוא אינו מקבל בגינה תשלום. אך העובד זכאי גם להפסקות קצרות בנות 10-20 דקות, עליהן המעסיק כן חייב לשלם.

חופשת לידה ושעת הנקה גם לגברים
ועדת השרים לענייני חקיקה בכנסת אישרה בחודש דצמבר 2015 את עקרונות החוק שזכה לכינוי "חוק הורות שוויונית". מטרתו לעודד אבות לחלוק עם האימהות את משימות ההורות. על פי ההצעה, שטרם אושרה בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, אבות טריים בישראל יוכלו לצאת שעה אחת מוקדם מעבודתם וזאת במסגרת "שעת הנקה" במהלך 4 חודשים לאחר חזרת ההורה מחופשת הלידה. למעשה היא לא תיקרא "שעת הנקה" אלא "שעת הורות". בנוסף גם חופשת הלידה זה משהו שיוכלו ליהנות ממנו גם הגברים.

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.