חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע׳׳ב – 2011

הגברת האכיפה של דיני העבודה

מעסיק נכבד!

בתאריך 30/06/2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע׳׳ב – 2011. במסגרת החוק, מוסמך משרד התמ׳׳ת להטיל עיצום כספי על מעביד בשל הפרת חוקי העבודה המוניים בתוספת שנייה לחוק. כמו כן, מטיל החוק אחריות אישית וישירה על מנהל כללי של המעביד שהוא תאגיד וקובע שהוא חייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע הפרת חוקי העבודה.

החוק קובע שמעסיק חייב ליתן דין וחשבון ולדווח פעם ב – 9 חודשים למשרד התמ׳׳ת (משרד תעשיה ומסחר) שהוא מקיים הוראות חוקי העבודה אחרת, צפוי המעסיק לסנקציות והליכי אכיפה מנהליים ופליליים כנגדו. למינהל סמכויות חקירה רחבות והוא מוסמך להטיל על המעסיק שחשוד בביצוע הפרות של חוקי העבודה, עיצומים כספיים בהליכים מנהליים ולהגיש כתבי אישום בהליכים פליליים.

לכן, כדי למנוע את נקיטת הליכים מנהליים, פליליים ואחרים אותם מוסמך משרד התמ׳׳ת לנקות כנגד מעסיק שלא מקיים הוראות חוקי העבודה, אנו בתלושדין פיתחנו עבורכם מערכת ממוחשבת לבדיקת תלושי משכורות ותשלומים אחרים אותם חייב המעסיק לשלם לעובדיו מכח החוק וכן, מכח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל במשק ואליו משתייך המעסיק.

TlushDin מספק פתרונות חישוב מתקדמים ודיווחים מתאימים למשרד התמ׳׳ת באמצעות בודקי שכר מקצועיים!

במידה וימצא שהנך מפר אחד מחוקי העבודה המנויים בתוספת שנייה לחוק, משרד התמ׳׳ד מוסמך להטיל עליך עיצומים כספיים כבדים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים כפי שעשה עד כה במקרים הבאים שלהן: ראה קישור לאתר משרד התמ׳׳ת

 

הפרת חוק ענף תאריך החלטה סכום עיצום כספי סיבת הביקורת
חוק שכר מינימום חקלאות 14/10/13 105,210 ₪ יזום
חוק שעות עבודה ומנוחה תעשיית מתכת 14/10/13 70,140 ₪ פנייה
חוק הגנת השכר מקצועיות חופשיים 01/10/13 70,140 ₪ יזום
חוק שכר מינימום בניין 29/09/13 140,280 ₪ פנייה
חוק שעות עבודה ומנוחה שירותי אוכל 12/09/13 70,140 ₪ פנייה
חוק שכר מינימום כוח אדם 29/07/13 280,560 ₪ יזום
חוק שעות עבודה ומנוחה מסחר 09/07/13 105,210 ₪ יזום
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קוסמטיקה 08/05/13 15,030 ₪ יזום
חוק הגנת השכר שירותי רכב 19/04/13 140,280 ₪ פנייה
חוק עבודת הנשים שילוח 04/04/13 35,070 ₪ פנייה

01/05/2019

מעסיק יקר, אל תהיה הבא בתור!
הירשמו בחינם והחלו את הבדיקה

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.