טופס ויתור תביעות אינו סוגר את החשבון, אם אותרה הפרת זכויות עובד יחסית להסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה.

הפרת זכויות עובד

בעת סיום יחסי עובד-מעסיק מעבידים נוהגים להחתים את עובדיהם על טופס "ויתור תביעות" בנוסח כלהלן:

"אני החתום מטה מצהיר בזאת כי, לאחר שניתנה לי שהות מספקת לכך ביררתי את מלוא זכויותיי ולאחר שהועברו אלי מלוא הכספים, להם אני זכאי טרם חתימתי על כתב ויתר זה וקיבלתי יעוץ מתאים, אין לי ולא תהיה לי כל תביעה, ואני מוותר בזאת על כל תביעה עתידית (בין שהיא ידועה ובין שאינה ידועה לי) מהחברה. הנני מצהיר כי קראתי והבנתי האמור בכתב ויתור זה. כמו כן, ידוע לי כי מרגע שחתמתי על כתב ויתר זה לא אוכל לחזור בי."

לאחר חתימה על טופס הויתור רוב העובדים אינם ממשיכים בהליכי בדיקת זכויותיהם לפי דין, כי משוכנעים שגם, אם היו זכאים להפרשי שכר ו/או הטבות סוציאליות אצל המעסיק, אחרי שחתמו על הטופס, אז אין להם עוד עילה לדרישות כלשהן.

אף על פי כן, תמיד מומלץ לעובדים להכיר את תנאי שכרם, שהם זכאים על-פי הסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה, החלים על העובדים ו/או על מעסיקיהם. מלבד זאת, על העובדים לדעת, כי חתימה על טופס הויתור אינה בהכרח מהווה מניעה מקבלת הזכויות, אשר המעסיק לא שילם להם בניגוד להסכמי עבודה הרלוונטיים.

וזאת בהתאם לסעיף 20 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 1957, הקובע כי לא ניתן לוותר על זכויות האישיות, המוקנות לעובד בהוראות הסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה.

מלבד זאת, גם אם עובד נמנה מלממש את זכויותיו במשך תקופה ארוכה, ופנה למעסיקו רק בשלבי סיום יחסי עובד-מעסיק, העובד עדיין זכאי לממש את הזכויות, כל עוד ההסכמים עומדים בתוקף וכל עוד לא חלה התיישנות לדרישות העובד.

פסיקה בעניין * קבעה כי גם ארגון עובדים, המייצג את עובד, אינו רשאי לוותר בשמו של העובד על תנאי השכר וההטבות, המוקנות לעובד מכח הסכם עבודה קיבוצי ו/או לפי צו הרחבה.

אם יצא לכם לפנות למעסיקכם עם בקשה לתשלום הפרשי שכר, המגיעים לכם בהתאם להסכם עבודה קיבוצי או לפי צו הרחבה, וגם אם הוא דחה את בקשתכם בטענה כי,  חתמתם על טופס ויתור תביעות ואין לכם עוד עילה כדי לדרוש את זכויותיהם – תדעו שתשובתו של המעסיק לא אמורה לעצור בעדכם כדי לבצע בדיקת השכר וכדי לקבל מענה לעניין, האם הייתה או לא הייתה הפרת זכויותיכם על סמך ההטבות, שמקנה הסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה.

בכבוד רב,

אינה לובין

מבקרת שכר ב"תלושדין"

* דב"ע לח/3-59 עזריאל סילשי נ' ארכיטקט אהרון דורון ושות', דב"ע נא/4-33 ההסתדרות הכללית, מועצת פועלי חיפה נ' צים בע"מ, עבודה ארצי.

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.