דיני עבודה בעידן הקורונה

יום בחירות

שכר עבודה ביום הבחירות

עובד אשר אינו עובד ביום הבחירות, זכאי לתשלום שכר עבודה עבור יום הבחירות, בהתאם לסעיף 97ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה-1965.(1)

עובד אשר מועסק בפועל ביום הבחירות זכאי לפיצוי בגובה  200% משכרו רגיל קרי, משעת עבודה ראשונה. בשונה, מעבודה בימי חג בהם מקבל העובד פיצוי בגובה 150% משכרו רגיל. 

יתירה מכך, העובד ביום בחירות שעות נוספות מעבר ל-8 שעות רגילות ביום זכאי לשעתיים  נוספות בשיעור 225% ומשעה שלישית נוספת ואילך, בשיעור 250%.

 

שינוי גודל גופנים