דיני עבודה בעידן הקורונה

מכתב פיטורים

מכתב פיטורים – זהו מכתב רשמי של מעסיק או של עובד, בו יצויין על הפסקת העבודה של העובד אצל המעסיק, סיבה להפסקה, תאריך הפסקת העבודה, תאריך מסירת המכתב לנמען, שמות וכתובות של הנמען ושל כותב המכתב.

מכתב פיטורים הוא מסמך רשמי וניתן להציג אותו בכל הליך משפטי, אם נדרש, כדי לתעד את העובדות.

מלבד זאת, מכתב פיטורים מהווה אסמכתא בפניית המובטל למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת דמי אבטלה. עובד, אשר התפטר מרצונו, למעט מקרים, המצדיקים את התפטרותו לפי חוק, אינו זכאי לקבלת דמי אבטלה במשך 90 ימים ראשונים.

אם מעסיק לא הוציא לעובד מכתב פיטורים כדין ו/או הודיע לו על הפסקת העבודה בעל-פה בלבד, מומלץ לעובד לבדוק את זכויותיו במקורות ו/או אצל גורמים מוסמכים. וזאת כדי למנוע הסתבכות מיותרת בכל ההליכים העתידים למימוש זכויותיו לפי דין.

מכתב פיטורים חשוב, בין היתר, לצורך בדיקת פיצוי חלף הודעה מוקדמת. לכן, מי שרוצה לבדוק דרך תלושדין את פיצוי חלף הודעה מוקדמת עליו להמציא מכתב פיטורים או לרשום תאריך קבלת הודעה מוקדמת לפני פיטורים.

שינוי גודל גופנים