דיני עבודה בעידן הקורונה

עבודת לילה

עבודת לילה – עבודה, ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22.00 עד 6.00.

בתלושדין ניתן לבדוק באם שולמו שעות נוספות בגין משמרות לילה .

שינוי גודל גופנים