עורך דין מעסיקים

 למה צריך עורך דין לדיני עבודה?

תחום יחסי עבודה מודרניים מטילים על המעסיק חובות רבים במיוחד בעידן הקורונה בשנת 2022.

כדי לעבוד בשקט ולהתעסק עם מה שבאמת חשוב, כדי לעמוד בהוראות הדין הקוגנטיות, כדי לצמצם את הסיכון לתביעות מיותרות מצד העובדים, כדי למנוע ביקורות של משרד העבודה וקבלת עיצומים כספיים וקנסות פליליים, כל מעסיק בישראל בשנת 2022 זקוק להגנה משפטית ראויה וליווי משפטי של עו”ד לדיני עבודה.

ניסוח הסכמי עבודה, ייעוץ משפטי שוטף, ביקורת משרד העבודה, סיום יחסי עבודה וייצוג בהליכים משפטיים.

ניסוח הסכם עבודה והודעה על תנאי העסקה מכח החוק

הסכם עבודה והודעה על תנאי העסקה מסדירים את ההסכמות בין העובד למעסיק בנוגע להעסקת העובד, תנאי העסקה והשכר. שעות עבודה, יום מנוחה שבועי, הפסקות, סמכויות וחובות, תחולת צו הרחבה או הסכם קיבוצי, תוספות שכר, שעות נוספות גלובליות, תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה, משרת אמון,  סוד מסחרי, שמירת סודיות ואי תחרות, קביעת תנאים סוציאליים, הפרשות לפנסיה וכו'. לשם כך, מעסיקים זקוקים עו"ד לדיני עבודה

ייעוץ משפטי שוטף ע"י עורך דין מעסיקים

כל מעסיק בישראל זכאי להגנה משפטית ראויה וכל זאת, במיוחד בעידן הקורונה בישראל בשנת 2022.  דיני העבודה הוא תחום דינמי אשר מתרחשים בו לעיתים קרובות שינויי חקיקה דוגמא לחבילה  עסקת חבילה למשק 2022, חוקים חדשים או נוצרים בו פסקי דין היוצרים הלכה חדשה. כמו למשל, להלן עיקרי עסקת החבילה למשק:

  • העלאת שכר המינימום – שכר המינימום בישראל יועלה במתווה מדורג ל-6,000 ₪ בחודש.
  • תוספת יום חופשה במשק – מספר ימי החופשה המינימליים במשק יעמוד על 13 ימים.
  • גמישות בשוק העבודה – הממשלה תקדם שינויים בעולם העבודה שיאפשרו גמישות בהעסקת עובדים ויצירת איזון טוב יותר בין הבית לעבודה, לרבות מעבר לחישוב שעות נוספות מחישוב על בסיס יומי לחישוב על בסיס חודשי והסכם חדשני המסדיר את העבודה מהבית.
  • העלאת הפריון במגזר הציבורי – הטמעת כלים ניהוליים שנוסו בהצלחה בתקופת הקורונה, מתוך מטרה לאפשר את הגמישות המרבית ופריון מוגבר לעובדים ולמעסיקים במגזר הציבורי.
  • פתרון בעיות בסקטורים ייחודיים במגזר הציבורי – הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר וההסתדרות הכללית החדשה ימשיכו וידונו במציאת פתרונות העסקה לסקטורים ייחודיים במגזר הציבורי במסגרת תקציב ייעודי לפתרון בעיות.
  • יציבות בפעילות המגזר הציבורי – הבטחת יציבות והמשכיות בעולם יחסי העבודה במגזר הציבורי עד תחילת שנת 2023.

זקוק כל מעסיק בישראל לייצוג  של עורך דין לדיני עבודה, אשר יעניק לו את השירות המשפטי המלא והמקיף. בתמורה יזכה המעסיק לביטחון ושקט נפשי, הקטנת הסיכון ואף לביטול תביעות מצד העובדים, חסכון בעלויות, הוצאות ותשלומים.

ביקורת משרד העבודה, הליכים מנהליים, עיצומים כספיים והליכים פליליים

ציבור המעסיקים בישראל נתון לביקורת מצד יחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה במיוחד בשנת 2022. זו מתבצעת על ידי מפקחי המשרד אשר מגיעים לביקורות פתע או ביקורות מתכוננות אצל המעסיק ובוחנים את התנהלותו כלפי עובדיו בהתאם לחוקי עבודה, צו הרחבה או הסכם קיבוצי. למשל, אם המעסיק מסר לעובד הודעה על תנאי העסקה בתוך 30 יום, אם המעסיק מנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה ו/או פנקס החופשה, אם המעסיק מפריש לפנסיה משכר מלא ומעביר במועד ניכויים והפקדות לקופות גמל וכו'. היה ונמצאו ליקויים בהתנהלותו של המעסיק, הוא חשוף להליכים מנהליים, עיצומים כספיים של עשרות אלפי שקלים,  קנסות ואף אישום פלילי. אין כל ספק שבעידן הקורונה, כל מעסיק בישראל זקוק ליעוץ משפטי שוטף מעורך דין המתמחה בדיני עבודה.

עורך דין דיני עבודה מעסיקים

כל מעסיק בישראל בשנת 2022 חייב לפעול עפ"י הוראות קוגנטיות של חוקי עבודה, בעת סיום יחסי עובד מעביד, סיום יחסי עבודה בין ביוזמת המעסיק ובין ביוזמת העובד. אחרת, צפוי המעסיק לקבל תביעה מעובד ולשלם לעובד עשרות אלפי שקלים בגין פגמים שנפלו בהליך שימוע לפני פיטורין. כל מעסיק צריך לשקלל צעדים ולכבד זכויות העובד עפ"י הוראות הדין. למסור לעובד הודעה מוקדמת ומכתב פיטורים, לבצע גמר חשבון ולשלם לעובד את יתרת זכויותיו, לרבות פדיון חופשה, דמי הבראה והשלמה לפיצויים מלאים, למסור לעובד טופס 161, מכתב שחרור כספים, אישור על תקופת העסקה ומכתב הפיטורים.  זקוקים עו"ד לדיני עבודה כדי לחשב צעדים נכון !

ייעוץ משפטי שוטף על ידי עורך דין דיני עבודה מעסיקים

עורך דין המתמחה בדיני עבודה מייצג את המעסיק בכל ההליכים המשפטיים בבית הדין לעבודה ואפילו, בערכאת הערעור בבית הדין הארצי לעבודה כגון: תביעות עובדים ותביעות שכנגד, צווי מניעה לפיטורים, תביעות פרילנסרים להכרה ביחסי עובד מעביד, ייצוג המעסיק בעת מעילה של עובד, גניבת סודות מסחריים, הפרת סעיף אי תחרות ועוד. תביעות עובדים בגין הליך שימוע לפני פיטורים, פיצויי פיטורים, גמול שעות נוספות בעבודה, הודעה מוקדמת, פנסיה, מחלה,פדיון חופשה, דמי הבראה, חגים, נסיעות  ועוד. ייצוג מעסיקים גם בהליכים מנהליים כגון בקשה למתן היתר פיטורי אישה בהריון, המוגשת לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה ועוד. יייצוג מעסיקים בהליכים פליליים, הגנה בפני כתבי אישום, הסדרי פשרה, הסדרי טיעון ועוד. ייצוג מעסיקים ע"י עו"ד לדיני עבודה בפני רשויות מס,  מע"מ ומס הכנסה להקטנת ולביטול קנסות, הפחתת וביטול ריביות, והפחתת וביטול  עיצומים כספיים.

ייצוג מעסיק בהליכים משפטיים תביעות עובדים

ייעוץ משפטי שוטף וקבוע למעסיקים לצורך התנהלות תקינה, תוך שמירה על זכויות המעסיקים וזכויות העובדים. במיוחד בצל הקורונה 2022  זקוק כל מעסיק לייעוץ וליווי שוטף של עורך דין דיני עבודה. במסגרתו, מסייע יעקב שניטמן עורך הדין למעסיקים בעריכת  תלושי שכר תקינים עפ"י תיקון 24 לחוק הגנת השכר,  רישום  וכימות שעות עבודה בצורה תקינה עפ"י הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, מתן ייעוץ שוטף לרואה חשבון לחשב שכר לצורך הנפקת תלושי שכר תקינים, בדיקת  תשלומים לעובד והתאמתם להוראות הדין וצו הרחבה או הסכם קיבוצי החלים על המעסיקים.  כל זאת, במטרה אחת ויחידה לצמצם הסיכון לתביעות מצד העובדים ותשלום קנסות ועיצומים כספיים למדינה מצד המעסיקים.  במסגרת הליווי השוטף המשפטי למעסיקים, זוכים המעסיקים לפתרון מהיר ובזמן אמת לכל שאלה או סוגיה שעולה בתחום דיני עבודה ע"י עו"ד לענייני עבודה.

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
בודק שכר עבודה

אישור בודק שכר

מתן אישור בודק שכר למעסיקים, חברות ובעלי עסקים לפי דרישת משרד העבודה בטרם נקיטת הליכים מנהליים ו/או פליליים. בדרך כלל, אישור בודק

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.