דיני עבודה בעידן הקורונה

פדיון חופשה

פדיון חופשה שנתית

עובד, שסיים לעבוד אצל אותו מעסיק ולא ניצל את ימי החופשה המגיעים לו, זכאי לפדיון ימי חופשה, בסכום, השווה לדמי החופשה, שהיה זכאי להם, אילו יצא לחופשה ביום, שבו חדל לעבוד.

בתלושדין בודקים את זכאותו של העובד למכסת ימי חופשה בהתאם לשנות הוותק שלו בעבודה/בענף ובהתאם לכללי העסקה, הנהוגים בענף עבודתו. כ"כ בודקים את ההפרש, אם קיים, בין הסכום המחושב לפי דין לבין הסכום, אשר שולם לו ע"י המעסיק בעת הפסקת העבודה.

שינוי גודל גופנים