צו הרחבה חדש קיצור שבוע עבודה ל-42 שעות– ראשון באפריל או מציאות?

קיצור שבוע עבודה

צו הרחבה חדש קיצור שבוע עבודה ל-42 שעות– ראשון באפריל או מציאות?
מאת עו"ד יעקב שניטמן (דיני עבודה)

החל מחודש 01/04/2018 אמורים, כביכול, עובדים שכירים אשר מועסקים לפי שעות עבודה לעבוד פחות ולקבל יותר. בא נבדוק עד כמה זה נכון?

תעריף יום
שעות עבודה במשרה מלאה: 182 שעות במקום 186 שעות בחודש
תעריף שעתי מינימום:  29.12 ₪ במקום 28.49 ₪ לשעה
תעריף יום ( 6 ימים בשבוע):  29.12 * 7 שעות, 203.84 ₪  במקום 28.49 * 8 שעות, 227.92 ₪ ליום
תעריף יום ( 5 ימים בשבוע):  29.12 * 8.4 שעות, 244.60 ₪  במקום 28.49 * 8.6 שעות, 245.01 ₪ ליום
מסקנה א': החל מיום 01/04/18 לעובד שעתי מועסק 6 ימים בשבוע יקבל פחות 24 ₪ הפסד 11%
מסקנה ב': החל מיום 01/04/18 לעובד שעתי מועסק 5 ימים בשבוע יקבל פחות 0.41 ₪ הפסד פחות מ-1%

ימי חופשה
תעריף יום ( 6 ימים בשבוע) במשרה מלאה החל מיום 01/04/18 יעמוד על 203.84 ₪ במקום 227.92 ₪. קרי, שווי יום חופשה פחות 24 ₪ הפסד 11%.
ברמה שנתית (ותק 1- 5 שנים): 14 ימי חופשה בשנה * 203.84 ₪, 2,853.76 ₪ במקום 14 ימי חופשה בשנה * 227.92 ₪, 3,190.88 ₪. הפסד 337.12 ₪ בשנה ולחמש שנים 1,685.6 ₪

ימי חג
תעריף יום ( 6 ימים בשבוע) במשרה מלאה החל מיום 01/04/18 יעמוד על 203.84 ₪ במקום 227.92 ₪. קרי, שווי יום חופשה פחות 24 ₪ הפסד 11%.
ברמה שנתית (9 ימים): 9 ימי חג * 203.84 ₪, 1,834.56 ₪ במקום 9 ימי חג בשנה * 227.92 ₪, 2,051.28 ₪. הפסד 216.72 ₪ בשנה.

ימי מחלה
תעריף יום ( 6 ימים בשבוע) במשרה מלאה החל מיום 01/04/18 יעמוד על 203.84 ₪ במקום 227.92 ₪. קרי, שווי יום חופשה פחות 24 ₪ הפסד 11%.
ברמה שנתית (18 ימי מחלה): 18 ימי מחלה * 203.84 ₪, 3,669.12 ₪ במקום 18 ימי מחלה בשנה * 227.92 ₪, 4,102.56 ₪. הפסד 433.44 ₪ בשנה.

ימי הבראה
משרה מלאה 182 שעות במקום 186 שעות. העובד שכיר שעתי יזכה לימי הבראה מלאים בשנה גם כשעבד 182 שעות. רווח 2.2% שווה 41.58 ₪

גמול שעות נוספות בימי חול (יום רגיל)
החל מיום 01/04/2018  יום עבודה רגיל 7 שעות במקום 8 שעות (מועסק 6 ימים בשבוע)
שעתיים ראשונות בשיעור 125% אחרי 7 שעות רגילות במקום 8 שעות רגילות
קרי, מי שעובד 10 שעות ביממה בשכר מינימום ישולם שכר, החל מיום 01/04/18, באופן שלהלן:
7 שעות * 29.12 ₪, 203.84 ₪
2 שעות * 29.12 * 125%= 72.80 ₪
שעה אחת * 29.12 * 150% = 43.68 ₪
סה"כ 320.32 ₪
במקום: ( 8 * 28.49) + ( 2 * 28.49 * 125%), סה"כ 299.14 ₪
רווח 21.18 ₪ ליום

עבודה בלילה
החל מיום 01/04/2018 ניתן להעסיק עובד בשבע משמרות לילה כל 14 יום. משמרת לילה תוארך מ-7 שעות ל-12 שעות. קרי, מותרת העסקה של 12 שעות בלילה.
נכון להיום, ניתן היה להעסיק עובד בשבע משמרות לילה כל 21 יום. עבודה בלילה היא 7 שעות בלבד וכל שעה עודפת היא שעה נוספת.
קרי, מי שעובד 10 שעות בלילה בשכר מינימום ישולם שכר, החל מיום 01/04/18, באופן שלהלן:
10 שעות * 29.12 ₪, 291.20 ₪
במקום: ( 7 * 28.49) + ( 2 * 28.49 * 125%) + ( שעת אחת * 28.49 * 150%), סה"כ 313.38 ₪
הפסד 22.18 ₪ ליום

כל אחד יעשה חשבון פשוט ויבדוק האם יפסיד או ירוויח !
עו"ד יעקב שניטמן

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.