דיני עבודה בעידן הקורונה

שכר בסיסי

שכר בסיסי

שכר, לו זכאי העובד בגין עבודתו הרגילה בפרק זמן מוגדר (שכר שעתי, יומי, חודשי) ללא תוספות כגון: שעות נוספות, מענקים, החזר הוצאות (נסיעות, החזקת רכב, אש"ל, טלפון וכו').
השכר הבסיסי יכול להופיע בתלוש השכר בשמות שונים כגון:
"שכר יסוד", "שעות עבודה", "משכורת בסיס", "שכר משולב"(הכולל תוספת וותק בסקטור הציבורי) וכו'.

שינוי גודל גופנים