תובענה ייצוגית תשלום שעות נוספות

מהי תובענה ייצוגית תשלום שעות נוספות?

עו"ד יעקב שניטמן עורך דין לדיני עבודה בחיפה ינסה להסביר מה זה תובענה ייצוגית? מתי מגישים תובעה ייצוגית? נגד מי מגישים תובענה ייצוגית? ומהו הקשר בין התובענה הייצוגית לבין תובענה ייצוגית תשלום שעות נוספות בעבודה.

נתחיל מהגדרות: תובענה ייצוגית כלושנה תובענה בשם מספר או כלל עובדים להם יש בעיה משותפת במקום העבודה כגון: אי ביצוע הפרשות לפנסיה, אי תשלום וותק, תשלום שעות נוספות או זכויות קוגטניות אחרות במקום העבודה.

כדי להגיש התובעה הייצוגית צריכים לקבל אישור ע"י בית המשפט ובמקרה שלנו ע"י בית הדין כי התובעה עומדת בדרישות הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן:
"חוק") ומתאימה להתברר בבית הדין לעבודה. לשם כך, על העובדים ולהתקיים 4 התנאים המצטברים הבאים, הנדרשים לצורך האישור:

  1. ראשית האם התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה (הרישא לסעיף 8(א)(1) לחוק);
  2. שנית האם יש אפשרות סבירה ששאלות אלה יוכרעו לטובת הקבוצה (הסיפא לסעיף 8(א)(1));
  3. שלישית האם תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת (סעיף 8(א)(2)(;
  4. ולבסוף האם קיים יסוד סביר להניח שעניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב (סעיף 8(א)(3) ו- (4).

בנוסף לתנאים שלעיל, קובע החוק כי רק אדם "שיש לו עילה בתביעה" רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית (סעיף 4(א)(1) לחוק). ברם, קיומה של עילת תביעה אישית אינו תנאי נדרש לאישור, שכן אם כל התנאים מתקיימים אך התובע אינו בעל תביעה אישית, על בית הדין לאשר את התובענה תוך החלפת התובע המייצג או במקרים המתאימים לאפשר הוספת תובע מייצג בנוסף.

 

ניהול תובענה ייצוגית תשלום שעות נוספות כאשר קיים הסכם קיבוצי ויש ארגון מייצג?

שאלת השאלות, מה קורה כאשר קיים הסכם קיבוצי ויש ארגון עובדים? אם בכל זאת, ניתן להגיש תובענה ייצוגית תשלום שעות נוספות. אז, התשובה היא תלוי !!!

החריג הקבוע בפריט 10(3) לתוספת השנייה לחוק, שלפיו "תביעה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו, והמעסיק של אותו עובד או ארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצי" אינה באה בגדר התביעות שניתן לאשרן כייצוגיות.

זה נכון, איך החריג זה לא חל  במקום שארגון המייצג דוגמת ההסתדרות הלאומית לא אוכף את הזכויות הקוגנטיות של העובדים.

במה דברים אמורים, בתביעה פרטנית שמשרדנו יעקב שניטמן דיני עבודה ניהלנו מול מעסיק גדול חברת או.אר.אס הוכחנו שחל חוק שעות עבודה ומנוחה על מלווי נכי צה"ל , קבלנו תשלום עבור שעה נוספת שמינית בלילה בשיעור 125% וכן, עבור תשלום שעות נוספות שבועיות בשיעור 125% או 150% מעבר ל 42  שעות שבועיות רגילות. בית הדין הארצי לעבודה גם אישר את קביעה של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה וקבע כי חל חוק שעות עבודה וכל מקרה לגופו ופסק שעות נוספות של עשרות אלפי שקלים לעובד.

בעקבוע הזכייה גם בבית הדין הארצי לעבודה, הגשנו בשם קבוצת עובדים תובענה ייצוגית כנגד חברת או.אר.אס לתשלום שעה שמינית בלילה בשיעור 125% וגם בגין שעות נוספות מעבר ל 42 שעות שבועיות רגילות. לצד המעסיק, הצטרפה המדינה וגם הצרפה להליך הסתדרות הלאומית שהוא אגרון מייצג בהליך דנן.

ההסתדרות הלאומית  טענה שהיא פועלת לטובת העובדים ודואגת לזכויות העובדים בהליך של תובענה ייצוגית תשלום שעות נוספות. יתכן ומקרים רבים אחרים הסתדרות הלאומית פועלת לטובת העובדים ויש רק לברך על כך. אך, במבחן המציאות במקרה ספציפי דנן, לא ראינו אכיפה בפועל של זכויות קוגנטיות במקרה של תשלום שעות נוספות בגין השעה השמינית בלילה ושעות נוספות מעל 42 שעות שבועיות רגילות לעובדים שהם מלווים נכי צה"ל ומערכות הביטחון. לכן, נשאלת השאלה אם באמת קיים ארגון מייצג שדואג לזכויות העובדים לתשלום זכויות קוגנטיות ולשאלה זו, בית הדין האזורי לעבודה בחיפה יצטרך לתת את הדעת.

יעקב שניטמן עו"ד בענייני עבודה מייצג עובדים שכירים  ומגיש תובענה ייצוגית בשם העובדים,  עובדים שכירים כנגד מעסיק במקום שהסתדרות הלאומית או כל ארגון מייצג אחר לא מבצע את מלאכתו כנדרש ולא אוכף את זכויותיהם של עובדים שכירים לתשלום זכויות קוגטניות כמו תשלום שעות נוספות בצורה מספקת ומלאה.

ככל שאין אכיפה בפעול ע"י ארגון המייצג, אז ניהול תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה והנכונה ביותר.

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.