דמי חגים

דמי חגים

מהיום בזכות ייצוג הולם בבית הדין הארצי לעבודה של משרד עורכי דין יעקב שניטמן דיני עבודה – נעשה מהפך ותקדים ! תשלום בגין עבודה בחג ודמי חגים בשיעור 250% משכרו רגיל של עובד

פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה קבע שעובדים יומיים ושעתיים יקבלו במצטבר גם שכר של 150% בגין עבודה ביום חג וגם דמי חגים בהיקף 100%. פסק הדין מתייחס ליותר מ-700 אלף איש שעד כה קיבלו 250% רק במקרים חריגים שבהם הוכיחו שחייבו אותם לעבוד בחגים. הצלחנו להפוך את ההלכה ונקבע כי עובדים יומיים ושעתיים יקבלו במצטבר 250% בגין עבודה בחג ולא יותר להוכיח "כורח" בעבודה. עובר נטל על המעסיק להוכיח שעובד ביקש לעבוד בחג ואם יוכיח זאת, רק במקרה זה יהיה פטור מתשלום 250% אלא, רק 150% בגין עבודה ביום חג או סכום גבוה יותר בהתאם לצו הרחבה או הסכם ענפי שחל על מעסיק ועיקר עיסוקו.

פסק הדין דמי חגים

עקרון שעמד בפסק הדין, תשלום דמי חגים נועד להבטיח שעובדים שעתיים יזכו במנוחה בימי החגים מבלי ששכרם יגרע כתוצאה מכך. נכונים גם לגבי צו הרחבה הכללי לדמי חגים.

דמי חגים – רקע כללי הזכות לתשלום דמי חגים אינה קבועה בחוק, אלא היא מעוגנת בהוראות הסכמים קיבוציים מיוחדים או כלליים שהורחבו בצווי הרחבה. המקור הקולקטיבי אשר מקיף את מרבית העובדים במשק הפרטי, והוא גם המקור
הנורמטיבי לענייננו אנו, הוא ההסכם הקיבוצי הכללי בכלל המשק מיום  1995.1.9 ,אשר הסדיר, בין היתר, את הזכאות לדמי חגים בכלל המשק, וכן צו ההרחבה של אותו הסכם קיבוצי כללי י"פ תש"ס, 4895 ,עמ' 4002( 2000.6.21 ,)
הוא צו ההרחבה הכללי.

דמי החגים נועדו לפצות עובד יומי, שאינו עובד  בחגים, ואינו מקבל תמורה עבורם, שכן עובד יומי אינו זכאי לקבל שכר עבור ימים שלא עבד בהם. צו ההרחבה בא להשוות את העובדים היומיים לעובדים
החודשיים המקבלים תמורה עבור ימי החג בהם לא עבדו. הרציונל העומד מאחורי תשלום דמי חגים אלו הוא, שהעובדים יזכו במנוחה בימי החגים מבלי ששכרם יגרע כתוצאה מכך. תכלית זו תסוכל אם עובד יעדיף
על פי בחירתו לעבוד בחגים ולקבל תמורה הן עבור העבודה שעבד בפועל בחגים והן עבור דמי חגים. אילו אלו היו פני הדברים, לא היינו מזכים את העובד היומי, שבחר לעבוד בימי חגים, גם בדמי חגים כדי להגדיל את שכרו."

בתיק ע"ע 18-03-38313 הערעור והערעור שכנגד הם על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה )השופטת יפית מזרחי-לוי ונציגי הציבור מר יונה לוי ומר משה קרבצקי; סע"ש 16-01-48557 )בו התבררה תביעתו של המשיב והמערער שכנגד,
מר אלכסנדר מוסקלנקו כנגד מעסיקתו לשעבר – איל"ן, לתשלום הפרשי גמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, הפרשי פנסיה ודמי חגים )לשם הנוחות  יכונה פסק דין זה – עניין מוסקלנקו

בית הדין הארצי לעבודה כתב בסע' 75 לפסק דינו שם:

" נוסיף על כך, כי פרשנות לפיה מי שעבד בחג יזכה רק לגמול בשיעור של 150% ולא לדמי חגים, תיצור מצב לפיו אין הבדל בין מי שאולץ על יד מעסיקו לעבוד בחג לבין מי שבחר מרצונו לעבוד בחג, ובכך למעשה מתבטל התמריץ השלילי להעסיק עובדים בחג. עוד תוצאה אבסורדית שתיגרם כתוצאה מפרשנות זו היא, כי מי שעובד בחג השיא רווח כתוצאה מעבודתו של 50% בלבד משכרו הרגיל, שכן גם לולא עבד היה מקבל 100% משכרו בתורת "דמי חגים". מצב דברים זה אף יצור תמריץ שלילי בקרב המעסיקים לעודד העסקה בחג, שכן התשלום הנוסף שעל המעסיק לשלם בגין מי שיעבוד הוא בשיעור של 50% בלבד מעבר למה שנדרש לשלם לעובד בלאו הכי".

ועוד, בסע' 76 קבע כי:

"אשר על כן, המסקנה המתבקשת היא שגם לפי צו ההרחבה הכללי לדמי חגים – דמי חגים ישולמו בנוסף לתמורת יום העבודה לעובד שעתי שעבודתו בחגים לא הייתה מתוך בחירה שלו אלא "מתוך כורח".

ועוד בסע' 80 לפסק הדין נקבע כי

"..בהקשר לכך חשוב להדגיש, כי העסקה מכוח כורח, בהעדר ראיה לסתור, היא גם במצב שבו שיבוץ עובדים נעשה באמצעות סידור עבודה שנקבע על ידי המעסיק, וזאת גם אם לצורך שיבוץ סידור העבודה מתבקשים העובדים לשלוח מראש את בקשותיהם, העדפותיהם או משמרות ספציפיות שבהן אין באפשרותם לעבוד. בסופו של יום, גם סידור עבודה שכזה, הוא סידור שבו המעסיק (או מי מטעמו) הוא זה שקובע אם העובד יעבוד בחג אם לאו, וגם אם יש בכך התחשבות ברצונו של העובד, אין לקבוע כי מדובר בעובד שהעדיף לעבוד בחג. זאת, כל עוד אין מדובר בסידור עבודה המקבל את בקשות העובדים כלשונם, וללא שיקול דעת ובחירה סלקטיבית של המעסיק, וכל עוד לא הוכח שבנסיבות מקרה מסוים אכן כך היה, דהיינו שמדובר במקרה שבו הייתה זו בחירה מוחלטת של העובד לעבוד בחג.."

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור של עו"ד יעקב שניטמן וקבע כי המערער זכאי לקבל 250% בגין עבודה בחגים באופן רגיל אלא, אם כן יוכח המעסיק שעובד ספציפי ביקש שלא לעבודה בחג מסוים. ניתן לראות כתבות מלאות בעניין דמי חגים:

https://www.ynet.co.il/economy/article/ryCb00n928

תשלום דמי חגים לעובדים בחג: כל המידע הנחוץ

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3831410,00.html

 

https://www.workrights.co.il/%D7%A9%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »
הודעה לעובד

הודעה לעובד

מאמר זה ידון בחובת הודעה לעובד ולמועמד לעבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002(להלן החוק).

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.